PREFAȚA LA VOLUMUL „ÎN VIZITĂ LA NEGUSTORUL DE ILUZII” DE OCTAVIAN LUPU// EUROVISION 2017.Votati reprezentanţii României în concursul muzical de la Kiev, Ilinca şi Alex Florea !


https://i0.wp.com/eurovision.tvr.ro/2017/wp-content/uploads/2017/05/728x90.jpg


PREFAȚA LA VOLUMUL „ÎN VIZITĂ LA NEGUSTORUL DE ILUZII” DE OCTAVIAN LUPU

Motto: „Arta reprezintă un popas de frumusețe în mijlocul unei lumi urâte sau indiferente” (Tudor Vianu, Estetica, ediția 1945)

Simplitatea aparentă a scrierii derivă din capacitatea de a transmite cât mai fidel și mai autentic ceea ce simți în relație cu experiența vieții. Cu precizia unui meșteșugar medieval, impresiile se aștern pe portativul sentimentelor ce răzbat cu fiecare notă interpretată sub bagheta Timpului. Și astfel iau naștere forme pline de farmec ce răzbat din orizontul interior al sufletului ca reflectare a concretului și imaginarului realității. De aceea, actul scrierii are valențe eliberatoare, purificatoare și înnobilatoare pentru ființa umană în relație cu lumea în care trăiește.

https://i0.wp.com/confluente.ro/aux/jpg/56/53/48/56/octavian_lupu_1494048058.jpg

Dar scrierea artistică reprezintă ceva mai mult fiindcă prin adăugarea dimensiunii estetice exprimarea gândurilor atinge nivele superioare de percepție a frumuseții lumii în mijlocul căreia trăim. Dacă am ști să distingem detaliile înălțătoare pentru suflet ale vieții, experiența noastră ar fi îmbunătățită semnificativ. Din nefericire, în ziua de astăzi tot mai puține persoane își mai rezervă timp să mai distingă farmecul existenței umane și al istoriei la care participăm.

Înglodați în griji fără număr și bombardați de canale media năucitoare prin formă și conținut, uităm repede destinul nostru de a lumina cu putere în această lume și de a face posibil cerul pe pământ. De fapt, creația artistică își are originea în dorința fiecăruia dintre noi de a oferi ceva durabil și expresiv comunității din care facem parte. În acest moment, cu o referire specială, mă voi întoarce către cel mai important izvor al oricărui gen de scriere: experiența personală. Astfel, am alcătuit o scurtă culegere a celor mai importante materiale pe care le-am realizat cu migală și răbdare în ultimii trei ani cu dorința sinceră de a contribui cumva la renașterea culturală, literară și spirituală a națiunii noastre, de care mă simt legat prin naștere, educație și cugetare. Cu un simț al valorii clădit pe lucrările autorilor din perioada interbelică, am convingerea că prin racordarea la acea epocă este posibilă refacerea culturală a spațiului românesc, aceasta fiind singura cale de ieșire din confuzia și haosul prezent.

Prin urmare, lectura acestor articole pe care le-am alcătuit de-a lungul timpului doresc să fie un popas de frumusețe în mijlocul unei lumi urâte sau indiferente, așa cum a ajuns societatea contemporană. Întotdeauna firele de iarbă vor crește chiar și în crăpăturile inospitaliere ale betoanelor sau sub covorul amorf al asfaltului cu speranța că într-o zi vor acoperi și disloca fragmentele de bolovani care blochează dezvoltarea armonioasă a unei nații nobile cu origini latine, dacice, asiatice și slave așa cum este națiunea română. Într-o sinteză originală și minunată, România poate renaște în timpul generației prezente, iar acest lucru m-a determinat să scriu toate acest rânduri și gânduri. OCTAVIAN LUPU

OCTAVIAN LUPU.Biografie

Resultado de imagen de octavian lupu

Cărți Publicate: În Vizită la Negustorul de Iluzii, Vindecare Prin Cuvânt, Trepte pe Calea Credinței, Întâmplări pe Tărâmul Iluziei și Epistole Pentru Eternitate. — Seria Universul Timpului Prezent

Nu este simplu să scrii despre tine și să întocmești o prezentare care să nu semene cu un CV bun de trimis la firme, dar impersonal în a comunica trăirile lăuntrice și motivația ascunsă a sufletului în dorința de a transmite un mesaj plin de substanță potențialilor cititori. Cu toate acestea, merită să spun câteva cuvinte despre experiența pe care am acumulat-o în ce privește scrisul, mai ales că izvorul gândurilor exprimate sub formă de articole, broșuri sau emisiuni radio / televizate este reprezentat în principal de ceea ce am cunoscut, experimentat și trăit de-a lungul vieții.

Resultado de imagen de octavian lupu

Dar înainte de a expune datele sintetice ale evenimentelor relevante pentru experiența scrisului, aș dori să subliniez motivația pe care o am dincolo de cuvintele pe care le exprim prin scriere și vorbire. În primul rând, cititorul, precum și cel care vizionează programele pe care le alcătuiesc, reprezintă cel mai important personaj din viața mea atunci când încep să rostesc, să exprim, să aștern pe hârtie și să dactilografiez în calculator. Transfigurarea pe care o trăiesc îmi creează o comuniune lăuntrică ce mă determină în alegerea formei de expresie, în utilizarea sau nu a anumitor cuvinte și în accentul pe care îl pun asupra unor idei în detrimentul altora. Acest lucru îmi modelează vorbirea sufletului, fiindcă în cele din urmă, mesajul pe care doresc să îl transmit este unul pozitiv și plin de substanță, care să determine explozie și fuziune în cugetul celui care citește.

M-am născut în orașul de la poalele Tâmpei, mai precis, în Brașov într-o frumoasă duminică de Florii pe data de 14 aprilie 1968 la ora 5 dimineața după o noapte teribilă pentru cea care mi-a dat viață. De aceea, poate, am iubit la început primăvara ca anotimp și dimineața ca moment al zilei. Însă am descoperit mai târziu farmecul tuturor anotimpurilor, incluzând toamna, cea opusă primăverii, și toate momentele zilei, inclusiv asfințitul, fiindcă întreaga mea ființă iubește viața, mișcarea, explozia sevei pline de substanță, în special la început de aprilie. Ofer aceste detalii fiindcă ele continuă să îmi modeleze existența și modul de exprimare chiar și în prezent, fiind asemenea unui „big-bang” în urma căruia am apărut și care prin forța sa de expansiune mă direcționează în nemărginire și etern.

Resultado de imagen de octavian lupu

Am locuit în mega-cartierul muncitoresc „Steagul Roșu”, am trăit în mijlocul „clasei muncitoare” și am învățat la școli obișnuite, de cartier. Am deprins astfel de timpuriu lecția utilă a perseverenței celui care caută să studieze, să învețe și să aprofundeze. Am avut colegi, învățători și profesori de care îmi amintesc cu mult drag și de la care am învățat lecții de viață ce m-au ajutat ulterior. Percepând cunoașterea la nivel universal, în decursul timpului am extins studiul materiilor de învățământ cu ceea ce lecturam în particular. Și astfel, de la început m-au atras „cartea” și scrisul. În prima îmi găseam inspirația și în al doilea exploram profund realitatea lumii.

De când eram mic aveam obiceiul de a vorbi cu obiectele din jur, deoarece îmi închipuiam că ele au un suflet ce nu trebuie rănit și nici distrus. Cu siguranță că în altă cultură aș fi devenit un „animist” convins. Dar această dorință de a dialoga cu universul m-a condus către scris. Colindam librăriile de cartier și cele din centrul Brașovului pentru a-mi cumpăra cărți ce depășeau condiția mea de elev de gimnaziu, pe care le studiam ulterior cu toată atenția. Așa s-a născut în mine pasiunea pentru istorie, geografie și știință. Cu o bucurie negrăită, lecturam din monografii scrise de Nicolae Iorga, Alexandru Xenopol și Andrei Oțetea. Bineînțeles, nu înțelegeam totul, dar puterea copilăriei nu constă în a pricepe pe deplin, ci în principal în a memora pentru mai târziu. Și astfel, mi-am format treptat un bagaj de cunoștințe ce aveau să îmi folosească mai târziu.

Scriam despre evenimentele pe care le trăiam, la început sub forma unor fragmente de jurnal și ulterior ca mini-eseuri. Uneori mă exprimam liber, lăsând ca gândurile mele să își găsească o formă plastică potrivită prin care să se transpună în cuvinte. Prețuiam curajul de a fi tu însuți indiferent de circumstanțe. Înțelegeam că frica de a te privi și accepta așa cum ești, trebuie să fie învinsă la fiecare pas. Iubeam la maximum realitatea în care destinul mă trimisese pe pământ și învățam, prin lectură și scris, să prețuiesc valorile binelui, adevărului și frumosului acolo unde mă găseam.

Perioada liceului a fost complementară celei de elev de școală generală. Deși eram o fire singuratică, la insistențele tatălui meu, fost ofițer de carieră, instruit în perioada antonesciană, am reușit cu bucurie să intru la colegiul militar „Dimitrie Cantemir”. Am început astfel o experiență pe care a meritat să o cunosc. Cei patru ani petrecuți la Breaza (1982 – 1986) m-au marcat profund învățând să fiu ordonat, curajos și hotărât. Viața în comun, programul orar și disciplina cazonă mi-au format deprinderi utile pentru întreaga viață. Am avut cadre militare valoroase, profesori care mi-au rămas ca exemplu de urmat și colegi de care m-am legat printr-o camaraderie ce a rezista trecerii timpului. Fiind o fire foarte sensibilă, regimul militar m-a ajutat să îmi depășesc timiditatea și să îmi descopăr talente de care nu aveam cunoștință.

În acea perioadă am învățat să îndrăgesc matematica, fizica și psihologia. Deseori, studiam în avans materiile de curs pentru a percepe în ansamblu fenomenele descrise prin acestea. Citeam multe cărți extrașcolare și îmi scriam impresiile despre lume și viață. În vacanțe mă exprimam liber prin alcătuirea unor jurnale de impresii și mini-articole pe care visam să le public într-o anumită zi. Așa am învățat arta „extinderii gândurilor prin intermediul cuvintelor”, al transpunerii mesajului prin semne și transformarea exprimării prin simboluri. Simțeam deja atracția literaturii!

Experiența cea mai utilă din timpul pregătirii mele ca viitor cadru militar a urmat după admiterea la Academia Tehnică Militară din București. Timp de nouă luni am executat stagiul militar cu termen redus. Astfel, am cunoscut ca infanterist, ce înseamnă să îți învingi limitele. Cred că a fost cea mai interesantă provocare prin care am trecut în acea perioadă. Viața din unitățile militare te învăța să fii stăpân pe tine indiferent de împrejurare și să te sprijini mereu pe colegii tăi în depășirea obstacolelor. Impresiile culese m-au determinat să aprofundez scrisul și studiul pentru a surprinde mai bine paleta minunată de trăiri inspirate de onoarea și demnitatea pe care le implică statutul de militar.

Deși eram integrați într-un program orar foarte strict, uneori aveam totuși timp să studiez cărți de matematică, limbi străine, psihologie și filozofie pe care le cumpăram de la librăria unității sau din oraș. De asemenea, aveam mereu cu mine un caiet în care îmi notam impresiile. După ce scriam, stilizam și dădeam o formă de poveste, care treptat dobândea o valoare literară de care deveneam tot mai mult conștient. Observam acest parcurs interesant al exprimării, scrierii și transpunerii în propria conștiință a experienței vieții.

La Academia Tehnică Militară lucrurile au evoluat ascendent. Eram un elev de elită și îmi plăceau foarte mult materiile de învățământ. Am avut profesori universitari care mi-au devenit exemplu. Chiar și acum țin minte multe dintre cursurile pe care le-am urmat. În acea perioadă am învățat să dezvolt tehnica scrierii de eseuri pe teme filozofice și religioase, precum și arta de a vorbi. Aveam un jurnal consistent în care am consemnat încercările mele de natură literară. Tot atunci am început să fiu atras de latura spirituală a realității. Prima lectură completă a Bibliei m-a transformat interior. Din acel moment, totul s-a schimbat. Am simțit că destinul își schimba vizibil cursul. Această evoluție interioară m-a determinat ca după decembrie 1989 să părăsesc cariera militară și să îmi finalizez studiile la Universitatea Politehnică București. Însă mereu am purtat o amintire plăcută tuturor oamenilor pe care i-am întâlnit în lumea armatei indiferent de calitatea lor: profesori, ofițeri sau colegi. Cumva, mă simt în continuare militar și am o bucurie nespusă când mă reîntâlnesc cu persoane din acea perioadă a vieții mele. Armata reprezintă o școală utilă pe cărarea vieții.

După absolvirea facultății de electronică și telecomunicații în anul 1992, am avut ocazia de fi angajat la un institut de cercetare și timp de 8 ani să avansez în direcția cercetării științifice. În paralel, am continuat să studiez intens lucrări de literatură și teologie. În plus, am avut ocazia de a publica mai multe articole în care analizam impactul introducerii diferitelor tehnologii moderne de comunicații, în special al telefoniei mobile și Internetului. Am constatat în scurt timp că partea care mă atrăgea în expunerile pe care le făceam nu era cea tehnică, pe care mai totdeauna o puneam „în fundal”, ci componenta umană, de comunicare și de transmitere a viziunii sau gândirii către potențialul cititor.

Cu titlu de exemplu, începeam să scriu un articol pur tehnic și după câteva rânduri vorbeam despre impactul asupra utilizatorului, încercam să intru în dialog cu cititorul și analizam canalul de comunicare creat prin intermediul a ceea ce exprimam. Un astfel de articol a fost „Creștinismul și Societatea Informațională”, care s-a bucurat de o bună audiență în cursul anului 1996. În plus, de îndată ce a apărut Internetul, am avut șansa să descarc materiale și cărți de a căror existență nu știam. În special, am fost atras de literatura motivațională fiindcă îmbina elemente componente din cadrul psihologiei, teologiei și filozofiei.

După anul 2000 am decis să părăsesc lumea cercetării și am început să lucrez ca inginer de telecomunicații la un alt loc de muncă, unde am învățat să integrez cunoștințele tehnice alături de cele umane. Această nouă experiență mi-a permis alcătuirea mai multor broșuri din articole deja scrise având titluri în genul: „Vindecare prin Cuvânt”, „Experiența miraculoasă a încrederii”, „Putere pentru ziua de azi” și „Pași prin credință”. În paralel, am avut ocazia de a realiza emisiuni radiofonice în care am transpus ceea ce scriam. Astfel, cuvântul destinat lecturii a fost îmbrăcat în exprimarea prin vorbire. În plus, am susținut prelegeri publice pe teme motivaționale, dintre care unele au fost înregistrate și distribuite pe Internet. Ocazional, am participat la emisiuni de televiziune dedicate impactului tehnologiilor moderne de comunicare asupra societății contemporane.

Resultado de imagen de octavian lupu

Și treptat, am învățat că merită să îți faci planuri pentru viitor, fiindcă întotdeauna realitatea, în veșnica ei schimbare, te va ajuta să dezvolți armonios tot ce ți-ai propus în armonie cu minunatele ei legi. Am continuat scrierea de articole și eseuri pe teme jurnalistice și literare, iar ulterior am alcătuit mai multe cărți care să le cuprindă. În plus, am experimentat realizarea de articole ce exprimau confluența diferitelor curente spirituale majore din istoria lumii și conexiunea ce există între acestea. Astfel, am explorat „tărâmul” corespondențelor dintre creștinism și alte curente majore în genul taoismului, budismului și islamului.

Și totuși, de ce mă interesează toate acestea? De ce să investești timp și efort pentru ceva ce nu îți aduce remunerație financiară? Răspunsul pe care îl dau decurge din faptul că am înțeles valoarea fundamentală a creativității într-o lume plină de simboluri, cum este cea în care trăim. Disting astfel ca primordiale următoarele atitudini: bucuria de a trăi, perseverența de a învinge dificultățile și hotărârea de a nu abandona niciodată lupta vieții. Mai departe, iubesc libertatea de a exprima ceea ce gândești și curajul de a nu-ți fie teamă de obstacole. Și nu în ultimul rând, doresc să cultiv acceptarea și promovarea diversității de viziune asupra existenței, vieții și sensului pentru care ne aflăm pe pământ.

Și este posibil, ca fragmentele experienței mele să se integreze treptat în memoria infinită a universului sub forma gândurilor, pe care nu le-am lăsat să treacă fără a fi consemnate, filelor de jurnal nepublicate încă, dar ale căror idei au răsărit cu putere ulterior, și sentimentelor, prin care am lăsat să se transpună finitul în nemărginire, pentru a mă asemăna astfel cu un râu ce izvorăște dintre munți, curge printre dealuri, străbate câmpia și în cele din urmă se revarsă cuprinzător în ocean.

amazon.com
/author
/octavian.lupu

 ––––––––––––––––––
**********************************************************
https://i0.wp.com/eurovision.tvr.ro/2017/wp-content/uploads/2017/05/728x90.jpg

https://mihaimarin.files.wordpress.com/2015/04/revista-hai-romania-marinmihai-spania-mihaimarin-wordpress-c.gif?w=720

*****HAI,ROMANIA !…

/VOTATI PENTRU ROMANIA

LA EUROVISION KIEV  2017 !

Eurovision Song Contest 2017 va avea loc la Kiev, cu semifinalele pe 9 şi 11 mai şi finala pe 13 mai. Reprezentanul ţării noastre va concura în prima parte a celei de-a doua semifinale. Alături de România, în competiţie s-au mai înscris 42 de ţări.

https://www.thesun.co.uk/wp-content/uploads/2017/03/nintchdbpict000309328971.jpg?strip=all&w=528&quality=100

1 mai/

Reprezentanţii României în concursul muzical, Ilinca şi Alex Florea, au decolat spre Kiev

Ilinca Băcilă şi Alex Florea, câştigătorii Selecţiei Naţionale şi interpreţii piesei ”Yodel It!”, au plecat luni, 1 mai, spre Kiev, locul unde peste numai două săptămâni va avea loc finala Eurovision Song Contest 2017, aflat la cea de-a 62-a ediţie.

Cu emoţie, artiştii şi-au luat la revedere într-o conferinta organizată în incinta aeroportului Otopeni. Printre cei prezenţi la eveniment s-au numărat Iuliana Marciuc, şefa delegaţiei României la cea de a 62-a ediţie a concursului, alaturi de o parte din echipa Eurovision Romania, Mihai Alexandru, compozitorul melodiei ”Yodel It!”, presa, dar şi fanii, atât români, cât şi străini. Artiştii au făcut o mulţime de poze cu susţinătorii veniti sa-i conduca, au dat autografe si au oferit cadouri, iar Ilinca i-a încântat pe cei prezenţi cu câteva acorduri de yodel.

La evenimentul transmis de TVR 1, Iuliana Marciuc a mărturisit că speră ca artiştii să obţină un loc bun în clasamentul Eurovision 2017 după finala din 13 mai, anume un loc în „Top 5”. (http://www.mediafax.ro)

********

Organizatorii Eurovision 2017, cu ochii pe România

6 MAI/

VESTI DE LA KIEV-

Organizatorii Eurovision 2017, cu ochii pe România

  • Ilinca şi Alex Florea au avut a doua repetiţie pe scena Eurovision
  • Premiera: Ilinca a purtat pe scena rochia pe care o va imbraca in concurs

Alex si Ilinca Florea au urcat joi pe scena Eurovision 2017, pentru o noua repetitie inainte de semifinala din 11 mai. Spectacolul a fost imbunatatit, dupa ce echipa TVR a avut sedinte tehnice cu organizatorii, desi mai sunt cateva probleme cu privire la felul in care producatorii show-ului folosesc camerele de filmat. Acest lucru a iesit in evidenta in special pe durata bridge-ului Ilincai, unde lipsesc cadrele cu artista, desi vocal este momentul ei de virtuozitate.

Daca reglajele tehnice sunt aproape finalizate, Alex Florea spune ca mai are un amanunt important de rezolvat. Artistul a fost nevoit sa incerce mai multe variante pentru coregrafia ce implica tunurile de pe scena si care urmeaza sa dea o nota personala spectacolului Romaniei. „Scena nu este atat de mare pe cat ma asteptam, ceea ce ma obliga sa-mi regandesc momentul in care ma urc pe tun, astfel incat sa iasa asa cum imi doresc”, a explicat el. „Aceasta secventa ma solicita la maximum. Este punctul in care, muzical, eu dau tot ce am mai bun si exact in acest moment, in spatele meu, Alex va executa acea saritura de pe tun, care imi da mari emotii”, a declarat Ilinca despre show-ul pe care il pregatesc.

Am fost primiti de intreaga echipa de productie cu ingrijorare. Au fost foarte draguti si ne-au intrebat inca de la intrarea in backstage cum se simte Alex si si-au exprimat ingrijorarea cu privire la show-ul de pe scena, in cazul in care artistul va cadea si a doua oara. Organizatorii au punctat foarte clar ca Alex trebuie sa urce pe tun atunci cand este oprit si nu in miscare, ca sa evite orice fel de cazatura. Noi le-am promis ca acest lucru nu se va mai intampla si am reusit ca, in cele trei repetitii, cate au fost in cadrul programului nostru de 20 de minute, sa se incheie cu bine”, a povestit Iuliana Marciuc, sefa delegatiei Romaniei, in direct, prin telefon, la emisiunea Pulsul zilei, moderata de Radu Andrei Tudor la TVR 1.


La a doua repetitie, Ilinca a purtat rochia pe care o va imbraca in concurs. Aceasta este de o creatie Athena Phillip si a fost realizata special pentru show-ul Romaniei la Eurovision.

Dupa repetitii, Ilinca si Alex, alaturi de Iuliana Marciuc, sefa delegatiei Romaniei si MiHAI Alexandru, compozitorul piesei Yoddel It!, au sustinut o conferinta de presa si sesiune foto cu fanii si jurnalistii prezenti la eveniment.

Show-ul Romaniei a incantat presa internationala si a plasat Yodel It! pe a sasea pozitie in topul alcatuit de casele de pariuri.

  • Ilinca şi Alex au pedalat în Kiev pentru postcardul Romaniei

Miercuri a fost o zi plină de peripeţii pentru Ilinca şi Alex Florea. Reprezentantii nostri au filmat pe o insulă din Kiev pentru postcardul României şi au continuat, astfel, un proiect început în urmă cu câteva săptămâni. Filmările, destul de solicitante pentru artisti, au fost realizate pe Insula Truhaniv şi au implicat o cursă pe o bicicletă dublă.

Filmarile au continuat si joi, imediat dupa repetitii, si au vizat un moment mannequin challenge cu artistii, alaturi de intreaga delegatie a Romaniei.

Iniţial, organizatorii Eurovision 2017 au cerut TVR imagini filmate în Romania, urmând ca ei să monteze postcardul. Fiecare ţară inscrisa in competiţie a abordat insa o tematică diferită, iar produsul final nu avea unitate stilistică. Pentru a remedia problema,  organizatorii au ales câteva locaţii din Kiev si, timp de o săptămână, trei echipe de producţie locale au filmat postcardurile pentru toţi artiştii înscrişi în competiţie.

Pentru delegatia noastra, cea de-a sasea zi in capitala Ucrainei s-a incheiat in Euroclub, unde Ilinca si Alex au urcat pe scena alaturi de reprezentantii Irlandei, Cehiei si Muntenegru la petrecerea organizata de OGAE Ucraina. Artistii nostri au fost primiti cu entuziasm de fanii prezenti in numar mare, iar surpriza pentru echipa Romaniei a fost atunci cand intrega sala a cantat, alaturi de ei, versurile melodiei Yodel It! acapella.

  • Artişti mari în juriul României

Majoritatea artiştilor aleşi in juriile nationale din acest an sunt foşti participanţi la ediţiile trecute ale Eurovision. Pentru actuala editie, Luminiţa Anghel, Mihai Trăistariu, Tavi Colen, Paula Seling şi Cezar Ouatu vor alcătui juriul de experţi din România. Ei îşi vor exprima voturile în cele două semifinale şi în finală pentru toţi participanţii din concurs, cu excepţia reprezentanţilor nostri. Fiecare membru al juriului va evalua capacitatea vocală, performanța pe scenă, compoziţia şi originalitatea piesei şi va nota artiştii favoriţi cu un set de puncte, de la 1 la 8, 10 și 12.

Ilinca şi Alex Florea vor cânta în a doua semifinală a concursului Eurovision, pe 11 mai. Marea Finală va avea loc două zile mai târziu, pe 13 mai. În competiţie au rămas 42 de ţări, după retragerea Rusiei.

Televiziunea Română va transmite în direct şi în exclusivitate spectacolele Eurovision 2017 de la Kiev, pe TVR 1, TVR HD, TVR Internaţional şi TVR+, începând cu prima semifinală din data de marţi 9 mai, de la ora 22.00.

Cea de-a doua semifinală, în care vor concura şi reprezentanţii României, Ilinca Băcilă şi Alex Florea, cu melodia Yodel It!, va avea loc pe 11 mai, iar spectacolul va fi transmis în direct pe TVR 1, TVR HD, TVR Internaţional şi TVR+, de la ora 22.00.

Finala Eurovision 2017 va avea loc sâmbătă, 13 mai, iar telespectatorii români o vor putea urmări în direct pe TVR 1, TVR HD, TVR Internaţional şi TVR+, începând cu ora 22.00.

Credit foto pentru imaginile de la repetitii: Andres Putting/eurovision.tv

(http://eurovision.tvr.ro/2017/noutati/)

*********************

Ilinca Bacila (18 ani) provine dintr-o familie de muzicieni şi studiază muzica de la 7 ani. A participat la festivaluri prin ţară şi treptat au apărut şi rezultatele. La 14 ani a concurat la X factor, ca membră a unei trupe de patru fete, ajungând până în galele live. La 16 ani trece prin experienţa Vocea României, ajungând până în semifinale alături de Loredana. Apoi a participat alături de antrenoarea ei în turneul naţional şi a colaborat cu mai multe instituţii de cultură din ţară: Filarmonica Iaşi, Opera Română Cluj, Teatrul Dramatic Braşov.

Alex Florea a început să cânte de la vârsta de 16 ani. Mihai Trăistariu l-a îndreptat atunci către o şcoală de muzică şi apoi către festivaluri. În prezent, Alex este masterand al Facultăţii de Arte, Secţia Teatru a Universităţii Ovidius Constanţa. A încercat cu fratele său la X Factor în 2014, dar au fost rivali, iar în 2015 a cunoscut succesul şi la Vocea României.

 

Ilinca & Alex Florea – Yodel it! (Official Video) Eurovision 2017

VERSURI :Yodel it!

Hey
All you out there
Wanna sing and shout
Yodele, yodeleioo
Sing it!
Yodele, yodeleioo
Yodeleeii (yodeleioo)
Yodeleioo (Sing it so I can hear you)
Yodeleeii (Yodele, yodeleioo)
Yodeleioo
You never show the spark that makes you glow
You always run away, you always say no to the right things
Don’t try to hide the light inside of you
Today might be the day when you will make it baby
So bring it on, bring it on, I’m a dreamer
If you don’t believe it, come and see me I will teach you
If you never try, you’ll never be alive
You are gonna miss out on this ride
Yodeleeii
Yodeleeii, yodeleeii, yodeleioo
(Yodele yodeleioo)
Yodeleeii
Yodeleeii, yodeleeii, yodeleioo
(Yodele yodeleioo)
Yodeleeii
Wanna hear this now (Yodeleio)
Gonna act real crazy (Yodeleeii)
Yodele yodeleioo (Yodeleio)
Now what’s the use of being so confused
Of doing all this work you really don’t want to be doing
But you’ll be fine, it’s time to feel alive
Don’t stop from reaching for the stars and keep on moving
So bring it on, bring it on, I’m a dreamer
If you don’t believe it, come and see me, I will teach ya
If you never try, you’ll never be alive
You are gonna miss out on this ride!
Yodeleeii
Yodeleeii, yodeleeii, yodeleioo
(Yodele yodeleioo)
Yodeleeii
Yodeleeii, yodeleeii, yodeleioo
(Yodele yodeleioo)
Yodeleeii
Wanna hear this now (Yodeleio)
Gonna act real crazy (Yodeleeii)
Yodele yodeleioo (Yodeleio)

 

Sitting alone at my desk on a 9 to 5 program
It just won’t do
Get another coffee, get another one to make it through
Don’t want this anymore

 

Don’t you hide that light inside of you
Come and show me what you wanna do

 

If you’re stuck in a place feeling incomplete
If you wanna run feeling like a misfit
Come on sing along
Come on sing this song
Say 1, 2, 3

 

Yodelei, yodeleio
Just shout it baby
Yodelei, yodeleio
Just shout it baby
Yodeleeii
Wanna hear this now
Yodeleio
Gonna act really crazy
Yodeleeii
Yodele yodeleioo
Just shout it baby

***************************

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.