Departamentul pentru Românii de Pretutindeni organizează : 1.Concursul de eseuri „ Ce înseamnă pentru mine limba română” dedicat Zilei Limbii Române /2. Concursul „Prieteni la distanță : concurs online de desene ”- partea a 2-a, dedicat Zilei Limbii Române -31 August


1.Departamentul pentru Românii de Pretutindeni organizează Concursul de eseuri „Ce înseamnă pentru mine limba română” dedicat Zilei Limbii Române

Pentru a celebra Ziua Limbii Române – 31 August, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni organizează Concursul de eseuri „Ce înseamnă pentru mine limba română”, dedicat tinerilor români de pretutindeni.

La concurs pot participa copii și tineri români de pretutindeni (conform art.1 alin.2 din Legea nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată), cu vârsta maximă de 18 ani, cu excepția celor care au reședința în Republica Moldova, conform ariei de competență a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni din cadrul Secretariatului General al Guvernului, stabilită prin Art. 23 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.137/2020 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului.

Eseurile vor fi tehnoredactate cu font Aral, corp de literă 12, cu spațiere de 1,15 puncte între rânduri și 6 puncte între paragrafe, pe pagină format A4 conform modelului din Anexa R1.

Lungimea eseurilor va fi de maximum 2.500 de semne în cazul concurenților de până în 10 ani și de maximum 5.000 de semne în cazul concurenților cu vârsta mai mare de 10 ani.

Eseul este semnat olograf de concurent, apoi, astfel asumat, este scanat în format Portable Document Format (PDF).

Documentul Portable Document Format (PDF) conținând eseul este transmis către Departamentul pentru Românii de Pretutindeni ca atașament al unui e-mail la adresa special dedicată concursului eseuri@dprp.gov.ro.

Alături de documentul conținând eseul pe care îl înscrie în concurs, concurentul va anexa Declarația cu privire la prelucrarea și transmiterea datelor cu caracter personal prevăzută în Anexa R3, semnată, în format scanat, precum și Fișa date de contact și identificare pentru participantul la concursul de eseuri „Ce înseamnă pentru mine limba română”, în format Word Document (DOCX) editabil, conform modelului prevăzut în Anexa R6.

E-mailul cuprinzând în atașament eseul înscris în concurs, Declarația cu privire la prelucrarea și transmiterea datelor cu caracter personal și Fișa date de contact și identificare pentru participantul la concursul de eseuri „Ce înseamnă pentru mine limba română” (a se vedea Anexele R1, R3 și R6) poate fi transmis la adresa menționată mai sus (eseuri@dprp.gov.ro) în intervalul 20 iulie 2020 – 3 august 2020.

Fiecare e-mail va fi înregistrat în Registrul general al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni (DRP).

Fiecare lucrare este evaluată prin acordarea unui punctaj, maximul fiind de 100 de puncte.

Nu se acordă puncte din oficiu.

Lucrările în care sunt inserate compilații de fragmente care nu aparțin concurenților sau provin din alte surse/autori, fără precizarea acestora, vor fi considerate plagiat și vor fi excluse din concurs.

Eseurile vor respecta structura specifică a unei compuneri: introducere, cuprins și încheiere, vor avea un titlu relevant și o dezvoltare originală a temei propuse.

Criteriile de evaluare (C 1-7) sunt:

  1. Respectarea structurii specifice compunerii/eseului: introducere, cuprins și încheiere – 20 puncte;
  2. Formularea unui titlu expresiv/ personalizat al lucrării– 10 puncte;
  3. Coerența și acuratețea textului – claritatea enunțului, lexicul și sintaxa adecvată – 20 puncte;
  4. Originalitatea și creativitatea interpretării subiectului – 20 puncte;
  5. Respectarea limitei de spațiu – 10 puncte;
  6. Respectarea ortografiei și a punctuației – 10 puncte;
  7. Așezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea – 10 puncte.

Nu se admit contestații.

În urma evaluării, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute, se stabilesc primele 20 (douăzeci) de lucrări premiate. În cazul punctajelor egale, se consideră câștigătoare toate lucrările aflate în această situație. Comisia poate să suplimenteze numărul de lucrări premiate, dar fără a depăși în total 60 (șaizeci), în cazul în care consideră că mai multe prezintă elemente notabile.

Premierea pentru lucrările suplimentar selectate se va realiza în limita disponibilităților Departamentului Românii de Pretutindeni (DRP).

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, acordarea premiului este condiționată, în cazul persoanelor care nu dețin cetățenia română, de asumarea identității culturale române  și, în cazul persoanelor care dețin cetățenia română, de dovedirea reședinței în străinătate.

Prin înscrierea la Concurs, participanții își asumă să respecte toate celelalte părți implicate în organizarea și desfășurarea acestuia. Concurenții care, fie în mod direct, fie prin reprezentanții lor legali sau prin susținători, vor aduce atingere bunului renume al celorlalte părți implicate în organizarea și desfășurarea concursului, precum alți concurenți, familiile acestora, comunitățile din care provin sau care îi susțin, organizatorii și membrii juriului , vor fi descalificați. Descalificarea atrage anularea premiului, în cazul în care acesta a fost acordat și înmânat.
Derularea Concursului va respecta următorul Calendar:

20 iulie 2020 – 3 august 2020 – perioada în care concurenții pot transmite eseurile și documentele însoțitoare ale acestora la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP), utilizând adresa eseuri@dprp.gov.ro;

4 august 2020 – 27 august 2020 – perioada în care eseurile vor fi analizate de Comisia de evaluare din cadrul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni (DRP);

31 august 2020 – anunțarea premiaților;

1 septembrie 2020 – 31 decembrie 2020 transmiterea premiilor.

Documente necesare:

Anexa R1 Eseu

Anexa R3 Declaratie cu privire la prelucrarea si transmiterea datelor cu caracter personal

Anexa R6 Fisa date de contact si identificare pentru participantul la concursul de eseuri „Ce înseamnă pentru mine limba română”

—————-

————-

Corul de copii al Parohiei Iresti -Vrancea ,condus de pr. Constantin Necula:

——

2.Departamentul pentru Românii de Pretutindeni organizează concursul „Prieteni la distanță: concurs online de desene”- partea a 2-a, dedicat Zilei Limbii Române 31 August

Pentru a celebra Ziua Limbii Române – 31 August, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni organizează concursul „Prieteni la distanță: concurs online de desene”- partea a 2-a.

Desenele vor dezvolta tema ,,rolul limbii române în celebrarea copilăriei, a jocului și a prieteniei copiilor români de pretutindeni,,.

La Concurs se pot înscrie copii români de pretutindeni cu vârsta maximă de 10 ani, cu excepția celor care au reședința în Republica Moldova, conform ariei de competență a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni (DRP), stabilită prin Art 23 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.137/2020 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului.

Desenele vor fi realizate prin orice tehnică, cu respectarea modelului din Anexa R1.

Desenul este semnat olograf de concurent, apoi astfel asumat, este scanat în format Tagged Image File Format (TIFF), la rezoluție de 300 dpi.

Documentul Tagged Image File Format (TIFF) conținând desenul este transmis către Departamentul pentru Românii de Pretutindeni din cadrul Secretariatului General al Guvernului ca atașament al unui e-mail la adresa desene@dprp.gov.ro.

Alături de documentul conținând desenul pe care îl înscrie în Concurs, concurentul va anexa Declarația cu privire la prelucrarea și transmiterea datelor cu caracter personal prevăzută în Anexa R3, semnată, în format scanat, precum și Fișa date de contact și identificare pentru participantul la Concursul on line de desene „Prieteni la distanță ed.2”, prevăzută în Anexa R6, în format Word Document (DOCX) editabil.

E-mailul cuprinzând în atașament desenul înscris în concurs, Declarația cu privire la prelucrarea și transmiterea datelor cu caracter personal și Fișa date de contact și identificare pentru participantul la concursul de desene „Prieteni la distanță ed.2” (a se vedea Anexele R1, R3 și R6) poate fi transmis la adresa menționată mai sus (desene@dprp.gov.ro) în intervalul 20 iulie 2020 – 3 august 2020.

Fiecare e-mail va fi înregistrat în Registrul general al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni (DRP).

Desenele vor respecta criteriile artelor grafice și vor prezenta o dezvoltare originală a temei propuse.

Fiecare lucrare este evaluată prin acordarea unui punctaj, maximul fiind de 100 de puncte.

Nu se acordă puncte din oficiu.

Criteriile de evaluare (C 1-5) sunt:

Respectarea regulilor compoziției grafice – 20 puncte;
Formularea unui titlu expresiv/ personalizat al lucrării – 10 puncte;
Coerenţa și acuratețea în redarea subiectului – 20 puncte;
Originalitatea și creativitatea interpretării subiectului – 40 puncte;
Aşezarea corectă a desenului în spațiul dedicat – 10 puncte.
Nu se admit contestaţii.

În ordinea descrescătoare a punctajelor obținute, se stabilesc 5 lucrări premiate.

În cazul punctajelor egale, se consideră caștigătoare toate lucrările aflate în această situație.

Comisia poate să suplimenteze numărul de lucrări premiate, dar nu mai mult de zece în total, în cazul în care consideră că acestea prezintă elemente notabile.

Premierea pentru lucrările suplimentar selectate se va realiza în limita disponibilităților Departamentului Românii de Pretutindeni (DRP).

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, acordarea premiului este condiționată, în cazul persoanelor care nu dețin cetățenia română, de asumarea identității culturale române și, în cazul persoanelor care dețin cetățenia română, de dovedirea reședinței în străinătate.

Toate documentele și email-urile transmise în marja organizării Concursului se arhivează de către DRP.

Derularea Concursului va respecta următorul Calendar:

20 iulie 2020 – 3 august 2020 – perioada în care concurenții pot transmite desenele și documentele însoțitoare ale acestora la Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP), utilizând adresa desene@dprp.gov.ro;

4 august 2020 – 27 august 2020 – perioada în care desenele vor fi analizate de Comisia de evaluare din cadrul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni (DRP);

31 august 2020 – anunțarea premiaților;

1 septembrie 2020 – 31 decembrie 2020 transmiterea premiilor.

Ordin nr. 14/08.07.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, desfășurarea și acordarea de premii în cadrul Proiectului Concurs online de desene ”Prieteni la distanță ed.2” și pentru aprobarea criteriilor de desemnare a Comisiei de evaluare a lucrărilor înscrise în concurs

Documente necesare:

Anexa R1 – Desenul

Anexa R3 – Declarația cu privire la prelucrarea și transmiterea datelor cu caracter personal

Anexa R6 – Fișa date de contact și identificare pentru participantul la Concursul on line de desene „Prieteni la distanță ed.2”

—-

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.