Revista de cultura “ Constelații Diamantine “ aniversează un deceniu de la prima sa apariție


LIVIA CIUPERCĂ: UN DECENIU ALĂTURI  DE „CONSTELAȚII  DIAMANTINE”

Zece ani de activitate la o revistă nu se poate trece ușor cu vederea. Ar fi o impietate. Așa cum iubim lumina  soarelui se cuvine să iubim și lumina tipăriturilor bune, de calitate. Prin conținutul ei, revista craioveană „Constelații diamantice” strălucește, onorant, alături de celelaLte surate ale sale, contemporane.

Așa se explică și elogiul pe care-l formulează doi dintre reprezentații marii bresle jurnalistice, Domnul Doru Dinu Glăvan, Președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România și Domnul Mircea Pospai, Președinte al Filialei UZPR Craiova.

În adevăr, recunoaștem tuturor periodicelor „destinul lor de efemeridă” (Doru Dinu Glăvan), dar tocmai prin aceasta, ele constituie, fără exagerare, hrana noastră spirituală.

Conform judecății profesorului  și academicianului Nicolae Manolescu, despre care ține să ne amintească și în acest număr, al 120-lea, dl. Ion Popescu-Brădiceni,  „cititul furnizează vieții o enormă cutie de rezonanță”.

Așa că, la ceas aniversar,  primii pe care se cuvine să-i cităm, felicitându-i pentru  demararea acestui îndrăzneț și responsabil proiect – în urmă cu zece ani –, sunt fondatorii, cărora le mulțumim și-i îmbrățișăm cu gândul: Doina Drăguț – mereu neobosită și perseverentă, alături de domnii N.N.Negulescu și Al. Florin Țene – Președinte al Ligii Scriitorilor Români.

Zece ani frumoși și laborioși.

Dacă pe reverul revistei strălucește distincția „Virtutea literară”, meritul, incontestabil, aparține distinsei doamne Doina Drăguț, conștientă fiind că se impune și în continuare exigență, rigoare, dăruire, performanță.

Privind sumarul acestui număr, înveșmântat în haină de sărbătoare,  subliniem continuarea, în serial, a studiilor semnate de Vavila Popovici (episodul XV), George Petrovai (episodul IX), Dragoș Niculescu (episodul V).

Și cum iubim, „cu patimă” (Ion Popescu-Brădiceni)  poezia, invitația este, și de această dată, generoasă, prin textele semnate de Vavila Popovici, Camelia Oprița, Lidia Grosu, Constantin Miu, Nicolae Mătcaș și Gelu Dragoș.

Admirăm, deopotrivă, „picătura de filosofie” concepută de Dl. Nicolae Grigorie-Lăcrița, incitantul eseu semnat de Galina Martea,  „Cicatricele” D-lui Ben Todică, dar și evocarea d-lui Tudor Nedelcea – despre  folcloristul Ioan G. Bibicescu.

Incitante sunt cronicile de întâmpinare oferite de Emil Bucureșteanu, Florica Pățan, Daniel Marian și Mihai Posada, cu invitația de a lectura volumele recent editate ale scriitorilor: Camelia Florescu, Vasilica Grigoraș, Lucian Gruia și Mihai Batog-Bujeniță.

Din Chicago – acolo unde a rămas inima și toate speranțele filosofului IOAN PETRU CULIANU –, Dl. Marin Mihalache ne introduce în tainele  „limbajului poetic”.  Florentin Smarandache se dovedește prezent și-ntr-acest număr aniversar – cu subtile „citate”, iar  Dorin Nădrău (SUA) ne amintește de „scriitorii români din exil”.

În aceste zile caniculare, Dl. Gh. Dihoru ne invită la relectura textului eminescian, selectând anumite motive lirice; Ing. Mihai Caba – ne oferă un eseu dedicat lui Ion Budai-Deleanu (1760-1820), cel mai aprig latinist din cultura română;  Al. Florin Țene – despre „Relația milenară dintre știință și religie”; Liviu Chiscop – despre „Biografisme și Biografeme”;  iar Vasilica Grigoraș ne amintește de „sufletul viu” al  Bibliotecii, „ateneul minții și al sufletului”, incitantă invitație!

Firește, și în fiecare număr de revistă, suntem invitați să facem „haz de necaz”, alături de epigramiștii Ion Romanescu și Ion Bindea.  Dar îmbrățișare într-un tot plăcut, rămâne vizualul cromatic. De această dată, Philip Tudora ne încântă cu imaginile picturale semnate de artistul englez Adrian S. Stokes (1854-1935).

În aceste momente, pe care ni le dorim festive, și de neuitat, tuturor redactorilor, asociaților și colaboratorilor revistei, un cald și sincer LA MULȚI ANI – cu SĂNĂTATE  și INSPIRAȚIUNE!

Livia Ciupercă/UZPR

Iași, 8 august 2020

————citește numărul aniversar al Revistei “ Constelații Diamantine” :https://issuu.com/doina_dragut/docs/constelatii-diamantine-nr-120-2020

🌸La Mulți Ani !🌸

———

Galina Martea: Zece ani cu Constelații Diamantine

Revista de cultură universală „Constelaţii Diamantine”, editată sub egida Ligii Scriitorilor Români și a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, în an aniversar. Cu o prezentă notabilă în spaţiul cultural românesc, Constelații Diamantine este publicația lunară care promovează și valorifică în mod distinct arta scrisului – activitate intelectuală care produce neîntrerupt valori estetice cu caracter multidimensional, având la bază creația literară exprimată prin genul liric, proză, articol de analiză, cronică de actualitate etc. Fondatorul şi redactorul şef al acestei prestigioase reviste este neobosita scriitoare și jurnalistă Doina Drăguţ, care de-a lungul anilor s-a realizat cu mult succes și măiestrie în disciplina criticii literare, a versului liric și a prozei. Prin conținuturile sale revista în cauză, de la începuturi și până în prezent, și-a avansat imaginea cu multă considerație în cultura națională, promovându-și cu stăruință produsul literar de calitate al scriitorilor consacrați, dar, în același timp, dând posibilitate pentru afirmare și scriitorilor începători. Așa fiind, în palmaresul acestor zece ani de activitate editorială în paginile revistei au semnat remarcabili scriitori și personalități de vază ai neamului românesc, conținutul literar fiind completat mereu cu lucrări originale, de actualitate și pline de pondere. Pe parcursul a zece ani de activitate revista Constelații Diamantine a reușit cu mult succes să-și promoveze imaginea atât în spațiul cultural național, cât și în spațiul cultural universal, autorii creațiilor literare fiind din întreaga lume și de diverse origini, personalități și scriitori care, la rândul lor, contribuie în mod onorabil la valorificarea culturii și literaturii române.

Dacă debutul primului număr al revistei a avut loc în luna septembrie a anului 2010, atunci numărul din august 2020 este determinat de un eveniment special cu semnificatul de a celebra activitatea fructuoasă a acesteia în zece ani de existență. Pentru a omagia acest eveniment, întregul colectiv redacțional a proiectat în termeni corespunzători cuprinsul acestui număr aniversar, în cele din urmă, abordând încă o dată specificul și importanța publicației în cultura românească. Cu o deschidere aparte, bine definită și cu afirmații demne de apreciere, în primele pagini ale prezentului număr semnează Al.Florin Țene (Președintele Ligii Scriitorilor Români), Doru Dinu Glavan (Președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România) și, nu în ultimul rând,

Doina Drăguț (fondator si redactor șef) – cu toții făcând o descriere succintă despre activitatea revistei în acești zece ani de activitate, respectiv, abordând aspecte onorabile despre valoarea publicațiilor periodice în spațiul literar și jurnalistic românesc, dar, indiscutabil, și despre însemnătatea și prezența revistei Constelații Diamantine în cultura societății române.

Raportându-se la un complex de idei prin care se identifică conceptul cunoașterii, conceptul despre lume și existența ei, conceptul despre arta scrisului, din primele pagini ale revistei ne întâlnim cu imagini literare destul de interesante prin care verbul prezent se caracterizează pe sine însuși prin flexiune proprie fiecărui scriitor/ autor. Prin urmare, pentru a ne familiariza mai în de aproape cu autorii prezenți în lucrare, atunci urmează să le identificăm numele și, respectiv, conținuturile literare care-i caracterizează în calitate de scriitori. Este captivant acest aspect, deoarece prin dialogul literar analitic se identifică compoziția fiecărui cuvânt scris și, nemijlocit, compoziția tuturor elementelor ce formează întregul conținut literar-artistic al revistei. Prin imaginea acestui model de creație literară avem ocazia să relevăm reflecțiile cunoașterii de sine în funcție de procesele ce au loc în conștiința omului sau, mai bine zis, ce au loc în conștiința scriitorului. Deci, descrierile realizate prin cuvântul literar și regăsite în paginile revistei se asociază perfect cu spiritul intelectual al omului ce este menit să creeze lucruri capabile de sentimente înalte. Prin armonia acestor argumente se regăsește spiritul intelectual al scriitorului român – omul de cultură și artă. Deci, prin sistemul de elemente literare ce sunt dependente între ele, ca formă de reglare a gândirii  teoretice, în rezultat, clasificăm arta practică scriitoricească realizată conform scopului dorit. Adecvat, prin complexitatea conținutului literar și a elementelor ce determină conexiunea verbului scris, scriitorul face ordine în propria creație, clasificând-o în baza notelor artistice corespunzătoare. Ca urmare, prin sistemul notelor și al valorilor literar-artistice, având la dispoziție pana scriitoricească, ne reîntâlnim în paginile revistei Constelații Diamantine cu renumiți scriitori români din întreaga lume, dar și cu scriitori mai puțin renumiți.

Din cuprinsul revistei, paginile 5-7, facem cunoştinţă cu o recenzie literară a scriitoarei Galina Martea, care ne vorbește despre „Cultura literaturii române în contextul altor culturi”, aceasta abordând conceptul culturii literare în raport cu totalitatea valorilor materiale și spirituale, valori ce comunică între ele întru dezvoltarea omului și a societății acestuia. Ulterior, în paginile 8-9 ne întâlnim cu creaţia literară a scriitorului Mihai Caba, care scrie despre reprezentantul de seamă al școlii ardelene, articolul fiind întitulat „Două veacuri de neuitare – Ion Budai-Deleanu”.

În pagina 10 scriitorul Tudor Nedelcea este prezent cu eseul literar „Ioan G.Bibicescu, folclorist și om al cetății”. În acest eseu Domnia sa ne relatează fapte despre perioada postpașoptistă, diviziune de timp care a fost decisivă în evoluția ulterioară de dezvoltare a instituțiilor statale românești, printre  personalitățile de vază care au contribuit la această mișcare fiind și Ioan G. Bibicescu – un mare om politic, economist, scriitor, guvernatorul Băncii Naționale din România în anii 1916-1921.

În pagina 12 scriitoarea Doina Drăguț, redactor sef al acestei reviste, se prezintă cu un ciclu de poezii, printre care cu poemele „Neantul formei” și „O lume neînțeleasă” – versuri lirice marcate de înțelepciune și esență umană. Iar în pagina 13 scriitorul Ion Popescu-Brădiceni ne poartă prin activitatea literară a marelui critic literar Nicolae Manolescu, eseul fiind întitulat „Nicolae Manolescu și Calea-de-acces la Sufletul Cărților”. Pe când Vavila Popovici, pagina 20, scrie despre „Filozofia, Religia, Știința, Politica – René Descartes (XV)” – relatări despre marele filozof și matematician francez care a abordat tema religiei și existența puterii divine, dar și despre fenomenele naturii.

În paginile 23-25 scriitorul Dragoș Niculescu realizează o analiză literară despre volumul „Între Dumnezeu și neamul meu”, autor Petre Țuțea, eseul fiind întitulat „Nae Ionescu și Școala sa (V)” – între filozofia duhovnicească și trăirea mistică”.

Un interesant eseu găsim și în paginile 27-28, întitulat Filosofia indiană și sublima ei subtilitate (IX)”, scris de către scriitorul George Petrovai. Iar în paginile 28-31 ne regăsim în fața altui articol foarte interesant despre „Relația milenară dintre religie și știință”, scris de către scriitorul Al.Florin Țene, președintele Ligii Scriitorilor Români. Pe când scriitoarea Livia Ciupercă vine în fața publicului cititor cu o lucrare întitulată „Asumarea suferinței” – o cronică literară asupra volumului „Acuzatul 1988”, autor Danion Vasile, Editura Areopag, 2020.

Printre paginile publicaţiei lunare „Constelaţii Diamantine” (anul XI, nr.10(120), august 2020)se regăsesc și alți scriitori români de notorietate din întreaga lume, prezenți cu lucrări captivante și foarte interesante ce completează în mod distinct conţinutul revistei, printre aceştea fiind și Liviu Chiscop, Janet Nică, Daniel Marian, Mihai Posada, Constantin Miu, Emil Bucureșteanu, Nicolae Mătcaș, Florica Pățan, Gelu Dragoș, Camelia Oprița, Lidia Grosu, Vasilica Grigoraș, Nicolae Mareș, Marin Mihalache, Florentin Smarandache, Gheorghe Dihoru, Nicolae Grigorie Lăcrița, Ben Todică.

Constelaţii Diamantine, într-o continuă inovaţie evolutivă, îşi însumează cuprinsul cu eseuri de analiză literară, cicluri de poezii, articole şi recenzii despre diverse genuri literare; conținuturi de esență despre literatură, artă, cultură, istorie, evenimente din trecut și prezent,  etc., toate acestea fiind realizate de către scriitorii români de pretutindeni. Totodată, este necesar de menționat despre grafica deosebită a revistei, încadrarea articolelor în pagină în corelație cu imaginea desenului și tonalitatea culorilor foarte plăcute și fermecătoare constituie fondul integral al scriiturilor, ilustraţia revistei aparţinând pictorului englez Adrian Scott Stokes. În urma acestor relatări notabile ar urma să spunem cu fermitate: revista Constelații Diamantine este imaginea spiritului românesc și a culturii române, este imaginea scriitorului român contemporan care reușește să valorifice întreaga complexitate de valori spirituale/ culturale/ intelectuale atât de necesare omului în existență, și, nu în ultimul rând, este conținutul literar care completează în mod distinct patrimoniul cultural român. Deci se poate spune, de la apariție și până în prezent revista are un prestigiu aparte în cultura română, caracterizându-se ca o componentă progresivă în arta literaturii naționale și universale.

Galina MARTEA

 

Cristian Petru Bălan   
 
              Poemul FEREASTRA LUMII
 
Azi, pentru-ntâia oară,-am deschis Fereastra lumii
Priveliștea mi-e largă, trecând de orizont: 
Văd un film lung ce curge-n color și-n șarul humii,
Cu scene cotidiene, de groază și de-afront…
 
Simt cum se răscolește umbra simțirii-n mine
Și cum se cizelează imagini de contrast,
Când le notez cu slove italice și-aldine,
Înfățișând realul cum e: complex și vast!
 
Departe-n bolți de-arcade, pe-aprinsul aurorii,
Unde-n plutiri se scaldă lăstuni și ciocârlii,
Toate slăvesc Cerul și-adugă-n plus splendorii
Un imn de pace sfântă în zările-azurii.
 
Aici, mai jos, în juru-mi, e mai puțină pace;
E-o lumen frământare dorind doar voluptăți –
Vulcan plin de conflicte cu foc de uri vorace,
Și-așteaptă-o declanșare ca și în alte dăți.
 
Ce-i de făcut? – se-ntreabă lumea din vremi nebune,
Când „șefii”-i bagă-n turme după ce tot le-au luat…
Ce să le spun? N-am sfaturi, decât o rugăciune,
Iar eu mi-nchid fereastra, trag storul și-am plecat !
 
Glen Ellyn City, 7 aug. 2020

————-🇷🇴 Muzica și …răcoritoare 💃🏼🚶‍♂️

Antonia, pe numele real Antonia Clara Iacobescu, este una dintre cele mai cunoscute cântărețe de la noi, care și-a început cariera în lumina reflectoarelor, ca model. 

 • Data nasterii12.04.1989
 • Locul nasteriiBucuresti
 • Inaltime1,78 m
 • Culoarea ochilorVerzi
 • CopiiMaya Rosaria, Akim, Dominic
 • Mariaje/RelatiiVincenzo Castellano ((m. 2011–2013), Alex Velea
 • FacebookVezi profilul
 • InstagramVezi profilul

Ea a trăit în SUA (în Utah și Las Vegas) de la vârsta de 5 ani până la majorat, împreună cu mama sa, Denise Iacobescu și cu tatăl adoptiv, Mihai Iacobescu.

La nouă ani a luat lecții de canto, a absolvit liceul în Las Vegas și și-a făcut intrarea în lumea showbiz-ului pozând pentru diverse cataloage de modă. Ea a avut colaborări cu numeroase agenții de renume, însă după revenirea în România, Antonia a renunțat la modelling.

Cariera în muzică a Antoniei a fost influențată de întâlnirea cu Tom Boxer, care i-a și compus prima piesă, ‘Roses on Fire’, urmat de un alt hit, ‘Morena’. Apoi cariera Antoniei a înflorit, iar talentul și frumusețea ei i-au cucerit pe iubitorii de muzică.

Piesele Antoniei

 • 2009 – Roses on fire (feat. Pink Room)
 • 2010 – Morena (feat. Tom Boxer)
 • 2011 – Marionette
 • 2011 – Pleacă (feat. Vunk)
 • 2011 – Shake it mamma
 • 2012 – I got you
 • 2012 – Jameia
 • 2013 – Marabou
 • 2013 – Nu stau în Hawaii
 • 2013 – Hurricane (feat. Puya)
 • 2014 – Întoarce-te acasă (feat. Holograf)
 • 2014 – Wild horses (feat. Jay Sean)
 • 2015 – Chica Loca
 • 2015 – Dream About My Face
 • 2016 – Greșesc
 • 2016 – Vorbește lumea
 • 2016 – Sună-mă (feat. Carla’s Dreams)
 • 2017 – Dor de tine
 • 2017 – Iubirea mea

Discografia Antoniei

2015 – This is Antonia

Albumul conține mai multe hit-uri ale cântăreței. Iată piesele de pe album:

1. Marabou
2. Wild Horses (feat. Jay Sean)
3. Chica Loca
4. Shake It Mamma
5. Jameia
6. Hurricane (feat. Puya)
7. Marionette
8. Party
9. I Got You
10. Hawaii
11. Painkiller
12. Morena (Tom Boxer feat. Antonia)

Viața personală a Antoniei

Antonia a născut primul ei copil pe 28 august 2010, pe Maya Rosaria Castellano. Tatăl micuței este Vincenzo Castellano, nepotul lui Joshua Castellano. După un an, cântăreața a revenit pe scenă și lasnat piesa ‘Marionette’, scrisă de producătorul și DJ-ul olandez Afrojack.

După despărțirea de Vincenzo Castellano, Antonia a început o poveste de dragoste cu Alex Velea, căruia i-a dăruit doi copii: Dominic, care s-a născut în decembrie 2014, și Akim, care a venit pe lume în decembrie 2016.( VIVA.ro)

Antonia Iacobescu – Marabou/ Chica loca

Recomandari reviste și bloguri :

Meteoedu ,un blog de Eduardo Pinero

https://seavecinatormentacom.wordpress.com/

———

 

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.