CEZARINA ADAMESCU-Mai presus de cuvinte. BIOGRAFIE ȘI LISTA CĂRŢILOR PUBLICATE


 • MAI PRESUS DE CUVINTE
 •  

  M-am desfăcut dintru-nceput de tină
  şi scriu acum pe zare, pe Lumină
  şi dau autograf pe orizont
  e bont creionul, cine ţine cont?
  A început lumina să se scurgă
  pe coama mea cea de sireapă murgă…

  Eu pot acum chiar sunetul să-l cânt
  şi să mă-nalţ pe coamă de Cuvânt
  eu pot…dar cine mă opreşte?
  E chiar ecoul care mă-nsoţeşte…
  E cântecul de sine rătăcit
  dar nu l-aş vrea de Tine sărăcit.
  Ci, dimpotrivă, l-aş dori bogat
  în tomuri groase-mi fie-antologat
  pre când voi fi doar scrum şi tină
  şi sufletul o zare de Lumină.
  Acolo doar e aerul înalt
  eu l-aş străbate lesne, dintr-un salt.
  dar nu vreau însuşi spaţiul să-ngenunchi
  sunt creangă de cireş fără de trunchi
  sunt ramură-nflorită de măslin
  de parcă m-aş întoarce-n mine – vin
  nepoposind vreodată într-o gară
  mi-e frig şi ning cu stele mici de ceară

  Veniţi, străjeri, e noaptea pe sfârşite
  aleargă stele in aer, rătăcite.
  Deşi mi-am căutat până spre zori, iubitul
  eu m-am ciocnit de umăr cu Zenitul.
  Venea dinspre Nadir ca o nălucă
  şi iarăşi mă cuprinse dor de ducă.
  Văzutu-l-aţi voi, fete şi fecioare
  pe sufletu-mi pereche rupt din Soare
  în lan de răsărită-n zori iţit
  ce dus a fost şi n-a mai fost venit?

  CEZARINA ADAMESCU

 • 15 Ianuarie 2021

 •  

  ——DIN CĂUŞUL TĂCERII

  M-a fulgerat un cuvânt. A aprins în mine toate luminile.
  Cât pe ce să aprindă şi cenuşa mocnind
  a întoarcerii.
  E ziuă din nou. Se trezesc simţurile.
  Din căuşul tăcerii, beau apă neîncepută.
  Ţi-am promis că vei învia, spune îngerul.
  Şi-l cred pe cuvânt. Ce altceva mai pot face?
  Mi s-au luminat armăturile.
  Să nu mă mai obosesc în zadar.
  Cartea mea va fi scrisă de alţii.

  Rugăciunile mele născute din măduvă de cuvânt,
  plămădite-n tăceri mistuitoare
  numai bune de făcut semnul crucii pe pernă,
  iluminate de jind.
  Arborele genealogic alcătuit din vocale, consoane,
  virgule, puncte-puncte.
  Din suspansuri se nasc poveşti incredibile.
  Nici eu n-aş şti să le spun, au finaluri nonconformiste.

  De câte ori cuvintele nu s-au răsculat,
  refuzând captivitatea în pagină!
  Le pândeam uneori, la cotitură,
  ele-mi făceau scene de gelozie,
  ce tărăboi se isca, toată forţa de persuasiune
  era pusă în joc; ele mă priveau cu o cuminţenie aparentă,
  îşi decantau prin filtrul propriu
  toate resentimentele.
  -Ce v-am făcut, le-am întrebat.
  -Cum, nu ştii? Ne-ai născut.

  Poemele mele? Şuviţe de stele. Firişoare
  de aur, căzute în muşuroaie, diamante-n noroaie,
  portocale la câini,
  boabe de chihlimbar
  în lăcrimar.
  CEZARINA ADAMESCU

  ——-

 • Ce spectacol de om e poetul !
 • Versuri de Cezarina Adamescu/ Editare video de Manuela Cerasela Jerlaianu
 •  

  Biografie :

  Poetă, prozatoare, eseistă, dramaturg, editor şi redactor on-line

  O VIAŢĂ ÎNCHINATĂ CUVÂNTULUI

   

  S-a născut într-un târziu de toamnă, la 3 noiembrie 1951 în localitatea Galaţi, lângă malul fluviului, în mahalaua de pescari devenită mai târziu, Cartierul Mazepa.

  Pitorescul acestei mahalale cu pescarii şi cu fiii acestora, tovarăşii de joacă, este transpus artistic, în anul 2006 în cartea „O gură de copilărie”, tipărită la Editura Arionda, Galaţi.

  Din copilărie era numită „Fata Dunării”, pentru că hoinărea pe malul Dunării, alături de copiii mahalalei, Dunărea fiind reperul cel mai însemnat în viaţa locuitorilor acestui areal.

  Era al treilea copil al familiei Adamescu, după Ionel, născut în 1940, decedat în 2005 şi Constantin, de profesie ofiţer, mecanic-şef , în navigaţia fluvială.

  Părinţii: Arionda Adamescu, născută în 10 aprilie 1919 în Olăneşti Cetatea Albă, o femeie cu totul deosebită şi sensibilă, de la care a învăţat arta de a iubi frumosul, şi-a strâns amintirile şi elegiile într-un volum, apărut în anul 2000, cu o lună înainte de trecerea sa la cele veşnice. Cartea se numeşte: „Mă nasc a doua oară” şi a apărut la Editura Pax Aura Mundi, Galaţi.

  Tatăl, Nicolae Adamescu, născut în 27 noiembrie 1917 la Tg. Neamţ, a fost factor poştal. A decedat în anul 1991. De la el moşteneşte simţul artistic, acesta fiind în tinereţe artist de circ şi de teatru ambulant în trupa lui Mazilu.

  Bunicul, Gheorghe Adamescu a fost maistru tipograf la Întreprinderea Poligrafică din Galaţi, întreaga viaţă, transmiţând dragostea pentru cuvântul tipărit şi fiului său, Nicolae, care a devenit zeţar în tinereţe, la aceeaşi tipografie şi l-a învăţat, la rândul său, meserie şi pe fiul cel mare Ionel.

  Mama, Arionda, a lucrat ani la rând la Difuzarea cărţii, de unde a ieşit la pensie. O dragoste deosebită au avut toţi membrii familiei pentru Cuvântul scris pe care l-au slujit cu credinţă. În casă, se citea mult, de la ziare şi reviste, la cărţi. De asemenea, Radioul public a fost principala sursă de comunicare pe vremea aceea.

  Încă de la cinci ani, Cezarina Adamescu asculta Teatru la microfon şi toate emisiunile pentru copii difuzate la Radio şi spunea, tuturor celor care voiau s-o asculte că vrea să devină: „artistă la Teatru la microfon”, iubind-o pe Silvia Chicoş, pe Radu Beligan, pe Constantin Codrescu, Dinu Ianculescu, Tamara Buciuceanu, Horia Şerbănescu şi Radu Zaharescu şi pe toţi marii oameni ai scenei româneşti. De asemenea, maestrul Constantin Moruzan şi regizorul Dan Puican au exercitat o influenţă asupra ei.

  Şcoala primară o absolvă între 1958-1966 la Şcoala generală nr. 28 din Galaţi. Se înscrie la Liceul teoretic nr. 2 – „Mihail Kogălniceanu”, cursuri de zi, secţia umanistică, pe care îl absolvă în 1970 cu diplomă de bacalaureat susţinându-şi examenele la Limba Română, Latină şi Filozofie.

  Încă din primele clase, manifestă o predilecţie pentru citit, scris, recitat, cântat şi, în general, orice formă de artă. De asemenea, ca particularitate se observă o deosebită atracţie către limbile străine, atât germanice, cât şi latine.

  După susţinerea examenului de bacalaureat, se înscrie la cursurile de Steno-dactilografie, de doi ani, din cadrul Universităţii Populare, în perioada 1970-1972, cursuri pe care le absolvă cu nota maximă.

  În anul 1971 reuşeşte angajarea la Combinatul Siderurgic din Galaţi, în funcţia de secretară steno-dactilografă la Comitetul Sindicatului, unde lucrează până în 1 noiembrie 1973, când, în cadrul Consiliului Judeţean al Sindicatelor se înfiinţează postul de bibliotecar sindical, pe platforma siderurgică, unde este numită şi îşi desfăşoară activitatea întreaga viaţă în mijlocul cărţilor, post pe care îl deţine până în 1 noiembrie 2002, când se desfiinţează postul şi este nevoită să se retragă din activitate.

  Din 1 octombrie 2005 este pensionată anticipat.

  În perioada 1972-1974 frecventează cursurile Şcolii populare de artă, secţia Teatru, luându-şi atestatul în actorie. Din 1973 şi până în 1990, face parte din colectivul de teatru semi profesionist, condus de actorul şi regizorul Lucian Temelie. În cadrul acestui colectiv, numit „Teatrul nostru”, joacă peste 200 de spectacole, în oraş şi în ţară, participând la diferite concursuri locale, judeţene şi naţionale. Printre rolurile jucate: Casandra Cantemir în piesa „Vodă Cantemir” a lui Dan Tărchilă, Arina Panteleimonovna în „Căsătoria” de Gogol, Rozalia din melodrama lui Geacomo Geacometti „Moartea civilă”; Ana lui Manole în piesa lui Calistrat Costin „Cetatea” şi altele. Din 1990, acest teatru devine profesionist şi se numeşte TRIANON.

  Pasiunea pentru teatru se împleteşte cu dragostea pentru poezie, pentru muzică, pictură, balet, toate speciile artei adevărate.

  În anul 1973 se înscrie la concursul de admitere la Universitatea din Bucureşti, Facultatea de filologie, secţia română-engleză, examen pe care nu-l promovează din pricina unor sutimi de punct.

  Înfiinţează în 1973, Biblioteca sindicatului C.S.G., cu zeci de filiale pe platformă, cu un Bibliobuz uzinal şi cu multe rezultate în ceea ce priveşte activităţile biblioteconomice în care se evidenţiază la toate cursurile de perfecţionare de la Bucureşti. În revistele de Biblioteconomie i se publică numeroase studii şi comunicări pe teme de profil şi participă la numeroase întruniri în ţară, unde susţine referate, comunicări şi teme, legate de activitatea Bibliobuzului şi a bibliotecilor volante pe care le înfiinţase de-a lungul anilor.

  Toate atestatele la cursurile de perfecţionare a pregătirii profesionale din Bucureşti, sunt luate cu nota maximă. Tezele de Biblioteconomie îi sunt publicate în culegeri şi reviste, cum sunt: „Biblioteconomia”, „Biblioteca”, „Clubul” ş.a. În activitatea profesională, Biblioteca SIDEX SA se află situată totdeauna pe primul loc, în cadrul sistemului de Biblioteci sindicale din judeţ şi din ţară.

  În 2002 biblioteca număra peste 45.000 de unităţi de evidenţă. În anul 2000 înfiinţează în cadrul Bibliotecii, CASA CĂRŢII GĂLĂŢENE, amenajată special, unde se întrunesc scriitorii din oraş şi oaspeţii din ţară.

  Deşi Biblioteca este mutată în 6 cartiere diferite ale oraşului, activitatea ei nu încetează până în 1 noiembrie 2002. De la această dată, în cadrul Clubului SIDEX-S.A., în decurs de 2-3 zile, întregul fond este distrus şi sustras şi nu se mai pomeneşte de acest patrimoniu.

  Dragostea pentru muzică o face să-şi cumpere, în anul 1980, un pian vienez, Schule von Bossendorfer, Ant Pohorny im Wien, şi învaţă să cânte după partituri, studii şi game, apoi primele menuete şi mici fragmente din marile opere simfonice. Peste 9 ani, este nevoită să-şi vândă pianul pentru a-şi edita o carte, numită „Umilinţă şi măreţie”.

  Dragostea pentru muzică s-a transmis de la tatăl, care cânta la vioară, iar fraţii au învăţat să cânte la chitară, mandolină, acordeon, muzicuţă. Mama Arionda avea o voce frumoasă şi cânta arii din opere româneşti şi străine, „Ana Lugojana”, „Vânzătorul de păsări”, „Lăsaţi-mă să cânt”, „Liliacul”, „Văduva veselă”, „Traviata”, fragmente pe care şi copiii le învaţă foarte repede.

  În anul 1980, dă admitere la Facultatea de Drept din Iaşi dar, nici de această dată, nu promovează.

  Abia în 1993 se înscrie la Universitatea din Bucureşti, la Institutul Teologic Romano-Catolic de grad universitar, la specialitatea Teologie Didactică, limbi clasice, pe care o absolvă în 1999, când îşi dă licenţa la Iaşi, la Academia de Ştiinţe Teologice, absolvind facultatea cu media generală 9,42 şi la examenul de licenţă obţine media 9,62, cu o lucrare de excepţie, de 500 de pagini, tipărită cu puţin timp înainte, la profilul Teologie-dogmatică, Mariologie, lucrare intitulată: „Iată Mama ta! Semnificaţia cultului marian în Bisericile Catolică şi Ortodoxă”, teză la care ia nota maximă, cu indicaţia expresă de a urma Doctoratul în Teologie.

  În toamna anului 1999 dă admitere şi reuşeşte la examenul de doctorat.

  Din motive familiale şi de sănătate nu mai poate susţine examenele în continuare.

  În 1980-1982 frecventează cursurile de pian, teorie şi solfegii ale Universităţii populare din Galaţi, Şcoala populară de artă, şi cursurile de limba germană ale aceleiaşi Universităţi.

  Întreaga viaţă o dedică studiului, cărţilor de orice fel şi artei.

  În 1982 îi apare prima poezie în ziarul local „Viaţa Nouă”, în 19 septembrie. E vorba de un poem de toamnă.

  Activitatea literară este împletită cu cea artistică într-o veritabilă boemie poetică, presărată cu mici jertfe, ore nedormite, neglijarea vieţii personale în favoarea celei artistice. Pune un accent deosebit pe spiritualitate, este condusă de simţul artistic, căruia i se dăruie total.

  Cum a început să scrie? Firesc, dintr-o stare de necesitate şi de „urgenţă lirică” , ca şi când s-ar afla în legitimă apărare. Primele poezii apar la o vârstă fragedă, dar nu are curajul să le arate nimănui, strângând într-un caiet, de nimeni ştiut, „averile ei” spirituale. Abia la 16 ani are curajul să arate prima poezie cuiva. La cenaclul de pe platforma siderurgică, deşi este secretară mulţi ani, nu-şi dezvăluie aspiraţiile poetice, decât în 1982. Atmosfera cenaclului îi este foarte dragă şi familiară, nu numai la cenaclurile de poezie şi proză, dar şi la cele umoristice: „Păstorel Teodoreanu” – condus de umoristul Paul Dumitrescu, dar şi la cenaclul „Verva” – al umoriştilor gălăţeni, condus pe atunci de reputatul epigramist Florin Cristea, iar actualmente de umoristul Ion Moraru. Aici îi cunoaşte pe umoriştii gălăţeni: Dan Căpruciu, Constantin Cristian, Iulian Bostan, Nicolae Precupeţu, Gheorghe Enăchescu,Vasile Bârzu şi mulţi alţii, care sunt şi astăzi premianţi ai concursurilor şi Festivalurilor de Umor.

  În cadrul cenaclului „Verva”, devine cunoscută, prin publicarea în diverse reviste umoristice: „Urzica”, „Epigrama”, „AG pe rime” şi a Antologiilor de epigramă naţionale de epigramă, publicate în ţară.

  Frecventează şi chiar conduce Cenaclul „Ştefan Petică” din cadrul Casei de Cultură, cenaclu care devine Noua Şcoală de Frumos şi desfăşoară aici o activitate prodigioasă, cu emisiuni la radiodifuziunea şi televiziunea locală, cu spectacole de muzică şi poezie în diferite locaţii, dar în chip deosebit la căminele de bătrâni, orfelinate, aziluri, spitale, împletind activitatea caritativă cu cea artistică.

  Paralel cu acestea, îndrumă pe mulţi tineri debutanţi, scriind cronici, prefeţe, alcătuind antologii sau promovându-i, în diferite publicaţii la care are acces. Este deţinătoarea a numeroase premii literare şi artistice, pentru: proză scurtă, scenariu film, poezie, eseu, recitativ, poeme scenice, montaje literar-artistice şi muzicale.

  Din anul 2003 este membră a Cenaclului literar „Arionda”, din cadrul Şcolii nr. 33, condus de bibliotecara şi scriitoarea pentru copii, Olimpia Sava.

  În perioada 1991-2004 participă regulat la şedinţele Cenaclului „Anton Holban”, din cadrul Casei Corpului Didactic din Galaţi, condus de prof. Constantin S. Dimofte. Aici îşi lansează cele mai multe volume de poezie şi de proză apărute.

  În 1987 debutează editorial cu volumul de versuri „Arhipelagul visării”, Editura Litera, Bucureşti, volum ilustrat de artistul Done Stan.

  Nu a făcut parte din nici un partid politic, nici înainte de 1989 şi nici în prezent. Aşa cum mărturisea de curând Raisa Vieru despre marele poet Grigore Vieru: “Partidul lui a fost Limba Română şi Poezia”, Cezarina Adamescu a aşezat deasupra tuturor partidelor politice, Limba şi Literatura Română.

  ACTIVITATE LITERARĂ : 
  Debut literar : luna septembrie 1982, la cotidianul ”Viața nouă” din Galați cu un poem de toamnă.

  În revista ”Luceafărul” i se publică sub pseudonimul SIMONA CONDOR, mai multe cicluri de poeme la rubrica ”Atelier literar” a lui Geo Dumitrescu. Sub același pseudonim, revista ”Convorbiri literare” îi publică în ianuarie 1984, un ciclu de poeme. Revista ”Tomis” o debutează cu numele adevărat cu un grupaj de poeme.

  În martie 1985, citește la Cenaclul ”Numele Poetului”, manuscrisul ”Dioptrii pentru suflet”, iar cu cest prilej, Cezar Ivănescu a afirmat : ”Atestă o vocație certă.(…) Credem în evoluția fericită a acestei poete”.

  Laureată a numeroase concursuri de poezie, proză, reportaj, naționle și județene.

  Premii recente: În anul 2003, Premiul Societății Scriitorilor ”C. Negri” filiala Ploiești, pentru două volume: ”Autograf pe lumină” și ”Spațiu târziu”, apărute, primul la Editura Pax Aura Mundi, Galați și cel de-al doilea, la Ed. Arionda, Galați.

  Ultimul premiu : anul 2007, al Revistei ”Dunărea de Jos”, pentru ”călătoria în patria neasemuită a cuvintelor”.

  DEBUT EDITORIAL :

  -În anul 1987, debutează cu volumul de poeme : ”Arhipelagul visării”, Editura Litera, București, volum ilustrat de Done Stan și remarcat de critică în paginile revistelor : ”Luceafărul”, ”Convorbiri literare”, ”Viața Nouă” Galați, ”România Literară”; ”Acțiunea” – Galați.(http://cezarina-adamescu.blogspot.com/)

   


 • LISTA CĂRŢILOR PUBLICATE DE CEZARINA ADAMESCU 
 • CĂRŢI PUBLICATE PE SUPORT CLASIC
 •  
 • Arhipelagul visării, Bucureşti, Editura Litera, 1987. Coperta şi ilustraţii: Done Stan; -Primăvara face pozne, Coperta şi ilustraţiile: Anca Tofan, Editura Porto-Franco, Galaţi, 1991;-Dioptrii pentru suflet, Editura Porto-Franco, Galaţi, 1996;-Cartea cu îngeri, Coperta şi ilustraţiile: Mariana Ştefanache, Editura Porto-Franco, Galaţi, 1997;-Mysterion, poeme epice, Editura Alma, Galaţi, 1997. Coperta şi ilustraţiile de Angela Cioltan;-Iată Mama ta! Semnificaţia cultului marian în Bisericile Catolică şi Ortodoxă, Editura Alma, Galaţi, 1998;-Umilinţă şi măreţie, eseuri, Editura pentru Literatură şi Artă Geneze, Galaţi, 1999.-Pistruiaţii din Oraşul Azuro, Poveste feerică pentru toate vârstele, Editura Istru, Galaţi, 1999, Coperta şi ilustraţiile: Angela Holca;-Prilej de aproape, poeme, Editura ARIONDA, Galaţi, 1999. Coperta şi ilustraţiile: Aurelia Călinescu;-Cuvinte de împărtăşire, reflecţii spirituale, Editura Presa Bună, Iaşi, 1999, Ilustraţiile: Angela Cioltan;-Palatul lunii, poveşti poematice, Editura Diagonal, Bacău, 1999. Coperta şi ilustraţiile: Angela Holca.-Departele şi aproapele, poeme spirituale, Editura Presa Bună, Iaşi, 1999. Coperta şi ilustraţiile: Angela Cioltan;-Prizonier din iubire, itinerar spiritual, Editura Presa Bună, Iaşi 2000;-L’Ange Etienne, Elegie pour pian et violoncelle, Traduit du roumain par Constantin Frosin, Edition „ARIONDA”, Galaţi, 2000. Dessin de couverture: Aurelia Călinescu; Illustrations: Angela Cioltan.-Anotimpuri franciscane, itinerar spiritual, Editura Pax Aura Mundi, Galaţi, 2001;-Dimineţi nelocuite sau Îngerul Esteban, Editura Pax Aura Mundi, Galaţi, 2001;-Dreptul la nemurire, Editura Pax Aura Mundi, Galaţi, 2002;-Ca o pasăre Ibis sau Nichita, Azi, – ediţia a 2-a revăzută şi adăugită, Volum omagial, Editura Pax Aura Mundi, Galaţi, 2002;-Mai frumoasă ca raiul, florilegiu marian, Editura Pax Aura Mundi, Galaţi, 2002;-Un poem numit Francisc, poeme spirituale, Editura Pax Aura Mundi, Galaţi, 2002;-Meditaţii la Poarta Mileniului, repere morale, Editura Presa Bună, Iaşi, 2003. Ilustraţii: Angela Holca-Spaţiu târziu, poeme de sfârşit şi de-nceput de mileniu, Editura ARIONDA, Galaţi, 2003;-Dumnezeu la prima vedere, exerciţii de gândire creştină, Editura Pax Aura Mundi, Galaţi, 2003. Coperta Eugeniu Teodorof; Ilustraţii: Angela Cioltan;-Povestea din cuvânt, Editura Pax Aura Mundi, Galaţi, 2003. Coperta şi ilustraţiile: Angela Cioltan;-Autograf pe lumină sau Naşterea de Sine în Cuvânt, Editura Pax Aura Mundi, Galaţi, 2003. Coperta şi ilustraţiile: Emeric Chvala;-Când sfinţii se întorc acasă – florilegiu antonian – Editura Arionda, Galaţi, 2004;-Feerie de Crăciun, scenetă literar-muzicală dedicată Naşterii lui Iisus Hristos, Editura Arionda, Galaţi, 2006. Ilustraţii: Angela Cioltan;-Vorbeşte-mi despre mine sau Înger în oglindă, Editura Arionda, Galaţi, 2006. Ilustraţii coperte: Angela Cioltan;-Monumentul cărţii şi mucenicia cuvântului, exegeze şi portrete spirituale, Editura Arionda, 2006. Coperta IV şi vignete de interior: Emeric Chvala.-O gură de copilărie sau vârstele CezAriondei, Editura Arionda, Galaţi, 2006. Ilustraţii interior: Angela Cioltan Zainea;-Povestea Prinţului Cenuşiu, dramatizare după feeria „Pistruiaţii din oraşul Azuro”, Editura ARIONDA, galaţi, 2006. Coperte şi ilustraţii: Angela Holca;-Alena, Prinţesa tristeţilor albe, poveste poematică, Editura Arionda, Galaţi, 2006. Coperte şi ilustraţii: Angela Holca; -Singurătăţi împreună, duble rondeluri în coriamb, Editura Arionda, Galaţi, 2006. Coperta şi ilustraţiile: Mirela Radu;-Povestea fiului pribeag, istorisiri biblice versificate, Editura ARIONDA, Galaţi, 2006;-Cântecul sinelui, Editura Arionda, Galaţi, 2007. Desen copertă: Emeric Chvala;-Logodnă mistică, Editura Arionda, Galaţi, 2007; Desen copertă: Angela Cioltan Zainea;-Cântecul Cezarei într-o sumă de ipostasuri, Editura Arionda, Galaţi, 2007. Desen copertă: Angela Cioltan Zainea.-Temei de rămânere, 120 de poeme într-un Poem de iubire, Editura Arionda, Galaţi, 2007. desen copertă: Angela Cioltan Zainea; Vignete de interior: Angela Holca;-A înviat precum a zis Alleluia! Poeme pascale, Editura Arionda, 2007. Desene: Angela Cioltan Zainea şi Emeric Chvala;-Acum şi în cele din urmă, poeme psaltice, Editura Arionda, 2007. Ilustraţii: Angela Cioltan-Zainea;-Busuioc de cuvinte, confluenţe spirituale, Editura ARIONDA, Galaţi, 2007. Ilustraţia copertei; Emeric Chvala; Vignete interior: Angela Cioltan-Zainea;-99 de anotimpuri fără Nichita, volum comemorativ, Editura SINTEZE, Galaţi, 2008;-Vârstele spiritului, poeme, Editura ARIONDA, Galaţi, 2008; Coperte: Mirela Radu;-Ultima logodnă, 333 de sonete de iubire, Editura ARIONDA, Galaţi, 2008; Coperta şi ilustraţii: Angela Cioltan-Zainea;-Lacrimi de mir, poezii, Editura SINTEZE, Galaţi, 2009;-Acasă în Paradis, Requiem pentru prof. Dr. Artur Silvestri, Editura SINTEZE, Galaţi, 2009. Coperta: Mirela Nicolaeta Hîncianu;-Vă scriu în genunchi, poeme, Editura SINTEZE, Galaţi, 2009. Coperta: Mirela-Nicoleta Hîncianu;-O stea căzând, se-nalţă, florilegiu omagial pentru GRIGORE VIERU, Editura Sinteze, Galaţi, 2009;-Cultura omului şi omul culturii – Nicolae Băciuţ – chip şi spirit contemporan, Editura Nico, Târgu-Mureş, 2011;-Nicolae Băciuţ – Privire în inima cărţii, ediţie critică, Editura Nico, Târgu-Mureş, 2011;-Poezia Boemei şi boema poeziei – Nicolae Băciuţ, Editura Nico, Târgu-Mureş, 2010;-Spre maluri care nu se surpă, Scriitori mureşeni în pagini dunărene, Editura Nico, Târgu-Mureş, 2010;-Poveşti pentru Georgiana, învârtecuşuri, Editura SINTEZE, Galaţi, 2010. Coperta IV de Ana Maria Gîbu;-Râs în flăcări, fabule, parodii, rondeluri, catrene, epigrame, sonete, Editura SINTEZE, galaţi, 2011;-Vârfuri de cristal, poeme cu miresme de frezie, Editura SINTEZE, Galaţi, 2011, Coperta I – grafică inedită: Done Stan; Coperta IV Grafică: Aurora Speranţa Cernitu. Ilustraţii interior: Angela Cioltan Zainea;-Ecouri viitoare, poezie de duh şi duh de poezie, Antologie de autor, Editura SINTEZE, Galaţi, 2011;-Sâmburi de migdale, tablete confesive, Editura SINTEZE, Galaţi, 2012. Coperta: Costel Melinte;-Străjer peste suflete, poeme în trei versuri, Editura SINTEZE, Galaţi, 2012. Coperta I – Melania Cuc; Grafică interior: Ionuţ Cătălin Florea;-Cioburi de vitraliu, crochiuri sexagenare, Editura SINTEZE, Galaţi, 2012;-Un timp al netimpului, cuvinte placebo, InfoRapArt, Galaţi, 2012;-Niciodată mereu, -de vorbă cu Pasărea Poemului- Tablete imprevizibile, Editura InfoRapArt, Galaţi, 2012;-Amarnica mea bucurie şi plânsul bucuriei perfecte, publicistică, Editura InfoRapArt, Galaţi, 2012;-Mâna cu miros de culoare sau veşnicul efemer, carte memorială Ionuţ Cătălin Florea, Editura InfoRapArt, Galaţi, 2013.-Urme de sine, Cuvinte cu limbă de moarte, Editura InfoRapArt, Galaţi, 2013;-Răzvan Ducan – un scriitor la poarta metaforei, critică literară, Editura Nico, Târgu-Mureş, 2013.-Planeta primăverii, poezii interactive, Editura InfoRapArt, Galaţi, 2013;-Puiul de cais şi grădina fermecată, scenete, Editura InfoRapArt, Galaţi, 2013;-Un miracol numit Fasolică, poveste adevărată, Editura InfoRapArt, Galaţi, 2013;-Personaje preferate din desene animate, Editura InfoRapArt, Galaţi, 2013;-Fabule, ghicitori şi nemaipomenite scrisori, Editura InfoRapArt, Galaţi, 2014-Zăpadă în flăcări, poeme de cumpănă, Editura SINTEZE, Galaţi, 2013, Ilustraţii: Angela Holca;-Răspântii de sine, anotimpuri sufleteşti, Editura SINTEZE, Galaţi, 2013, Grafică: Angela Holca-Gospa, Ucenici la Şcoala Fecioarei, periplu prin Bosnia şi Herţegovina, InfoRapArt, Galaţi, 2013;-Întâlniri imprevizibile, critică eseistică, vol. XIII, Editura InfoRapArt, Galaţi, 2013-Simon Ajarescu – Eu sunt un venetic sideral, InfoRapArt, Galaţi, 2013-Simon Ajarescu Între vocaţie şi destin, InfoRapArt, Galaţi, 2013-Întâlniri afective, critică eseistică, Vol. XIV, InfoRapArt, Galaţi, 2013-Întâlniri fastuoase, critică eseistică, vol.XV, Editura InfoRapArt, 2013-Zâmbind spre infinit, poeme empatice, Editura InfoRapArt, Galaţi, 2014, Copertă şi ilustraţii: Lăcrămioara Leuştean-Azurienii, piesă interactivă, Editura InfoRapArt, Galaţi, 2014, Ilustraţii: Angela Holca;-Alena, prinţesa tristeţilor albe, piesă interactivă pentru copii, InfoRapArt, 2014-Sufletul dumnezeirii, poeme de Duh, InfoRapArt, 2014-Privind înapoi cu speranţă, eseu memorialist asupra operei lui Marin Preda, vol.I-Marin Preda – Un drum al memoriei, eseu memorialistic asupra operei lui Marin Preda, InfoRapArt, 2014. vol.II;-Întâlniri semnificative, critică eseistică, vol.XVI, InfoRapArt, Galaţi, 2014-Întâlniri dunărene, critică eseistică, vol.XVII, InfoRapArt, 2015-Marin Preda, În aşteptarea lui Moromete, critică eseistică asupra operei lui Marin Preda, vol.III, InfoRapArt, Galaţi, 2015-Întâlniri definitorii, critică eseistică, Vol. XVIII din Întâlniri spirituale, InfoRapArt, Galaţi, 2015;-35 de ani fără Marin Preda, Ediţie comemorativă, Vol. IV, InfoRapArt, Galaţi, 2015;-Rai de taină. Cartea celor o sută de cărţi. Testimoniar, InfoRapArt, Galaţi, 2015;-Suflete de hârtie, versuri, InfoRapArt, 2015.-Ultimul cel dintâi, Cartea celor o sută şi una de cărţi, proză, InfoRapArt, Galaţi, 2015;-Memoria sufletului, roman, InfoRapArt, 2015;-Visul morilor de vânt în poezia Marianei Rogoz Stratulat, Editura Rafet, Râmnicu Sărat, 2015;-Adierea mătăsii, o poezie a poeziei, Editura InfoRapArt, Galaţi, 2016;-Copilărie dunăreană, versuri, Editura InfoRapArt, Galaţi, 2016;-Azimi sufleteşti, versuri, Editura InfoRapArt, Galaţi, 2016;-Poeme bonsai, Editura InfoRapArt, Galaţi, 2016.-Întâlniri intinerante, critică eseistică, vol. XIX, Editura InfoRapArt, Galaţi, 2016;-Ultimul cel dintâi, Cartea celor 101 de cărţi, Editura InfoRapArt, 2016;-Diaspora literară românească, vol I, Editura InfoRapArt, 2016-Diaspora literară românească, vol. II, Editura InfoRapăArt, Galaţi, 2016; -Prietenii mei, artiştii, Editura InfoRapArt, Galaţi, 2016; -Fascinaţia artei, Editura InfoRapArt, Galaţi, 2016;-Elena Buică – o ambasadoare a sufletului românesc, Editura Anamarol, Bucureşti, 2016; – Pasărea Măiastră a cuvântului poetic. Un studiu asupra operei poetice şi aforistice a lui Ionuţ Caragea, Editura PIM, Iaşi, 2016-Adrian Erbiceanu – în căutarea tinereţii fără bătrâneţe, Editura Anamarol, Bucureşti, 2016; -Mărturiile veacului şi dreptul la memorie. Saga Familiei Bentoiu, Editura InfoRapArt, Galaţi, 2016-Zece cărţi într-una singură, poezii pentru copii, Editura Olimpias, Galaţi, 2016, Ilustraţii: Marieta Vătafu; -Poeme gratis, Editura Ştef, Iaşi, 2016Absurd normal, epigrame, Editura InfoRapaRT, Galaţi, 2016;-Minunări, poemele într-un vers, distihuri, terţine, catrene, Editura InfoRapArt, Galaţi, 2016;-Eu şi cuvintele, versuri şi proză, Editura InfoRapăArt, Galaţi, 2016-De când te-aştept au înflorit magnolii, 111 sonete neînchipuite, Editura Ştef, Iaşi, 2017;-O nuntă de cuvinte, 111 sonete de iubire, Editura Ştef, Iaşi, 2017;-Femeie-n trup, fecioară în cuvinte, 111 sonete fantastice, Editura Ştef, Iaşi, 2017;-O gură de râs, -epigrame mai mult sau mai puţin subtile-, Editura Ştef, Iaşi, 2017;-Un hohot de viaţă, -madrigale, epigrame, hexagrame, poligrame-, Editura Ştef, Iaşi, 2017;-Catrene cu…dileme, Editura Ştef, Iaşi, 2017;-Lacrimi verzi pe fundal violet, poeme într-unul sau mai multe versuri, Editura Ştef, Iaşi, 2017;-Întâlniri de ieri şi de mâine, critică eseistică, vol. XX, Editura InfoRapArt, Galaţi, 2017;-Anotimpuri sufleteşti, panseuri, Editura Ştef, Iaşi, 2017;-Versuri pentru mai târziu, vignete lirice şi chipuri sufleteşti, Editura Ştef, Iaşi, 2017;-Poezie pe pâine, Editura Ştef, Iaşi, 2017;-Cronicar la Dunărea de jos, Editura InfoRapArt, Galaţi, 2017;-Eu şi Dunărea, eseuri dunărene, Editura InfoRapArt, Galaţi, 2017;-Vocile Dunării, scriitori şi poeţi dunăreni, Editura InfoRapArt, Galaţi, 2017;-El, ea și amândoi, Editura Ștef, Iași, 2017;-O clipă din memoria eternităţii, eseuri, Editura InfoRapArt, Galaţi, 2017;-Pasărea Duhului, poeme, Editura Ştef, Iaşi, 2017;-Lumini crucificate, Editura InfoRapArt, Galaţi, 2017;-Gânduri despre fiinţa cuvântului, Editura InfoRapArt, Galaţi, 2017;-Trepte spre Rai, cuvintede bunăvoire, Editura InfoRapArt, Galaţi, 2017; -Simţul tainei, poezii, Editura Ştef, Iaşi, 2017-Vremea poeziei desculțe, Editura Ștef, Iași, 2018-Paralele încrucișate, epigrame, Editura Ștef Iași, 2018-Plecarea numită întoarcere, eseuri spirituale, Editura InfoRapArt, Galați 2018-Simfonia sufletului religios, eseuri spirituale, Editura InfoRapArt, Galați 2018-Tandrețe sexagenară, Editura Ștef, Iași, 2018-Carte de Înviere la îndemâna oricui, Editura InfoRapARt, Galați, 2018-Carte de tămăduit suflete, Editura InfoRapArt, Galați, 2018-Cezara fluviului străbun, Editura InfoRapArt, Galați, 2018-Întâlniri empatice, cronici literare, eseuri, portrete, Editura InfoRapArt, Galați, 2018-Dimineață-n amurg – Carte de identitate poetică, Editura Ștef, Iași, 2018;-Poeme în Duh de Lumină, Editura Ștef, Iași, 2018;-Neam din neamul lui Dumnezeu, Editura Ștef, Iași, 2018;-De dragul lui Dumnezeu, Editura Ștef, Iași, 2018;-Cezara Duhului Iubirii, Editura Ștef, Iași, 2018;-Carte pentru bunici și pisici, Editura Ștef, Iași, 2018-Întâlniri edificatoare, eseuri critice, Editura Ștef, Iași, 2019-Întâlniri în cuget, eseuri critice, Editura Ștef, Iași, 2019 -Carte caleidoscopică, Editura Ștef, Iași, 2019-Părintele Abecedarului, Editura Ștef, Iași, 2019-Zvon de gânduri, poezii, Editura Ștef, Iași, 2019-Lumea ca un altar de Lumină, eseuri spirituale, Editura Ștef, Iași, 2019, -Întâlniri impresionante, eseuri spirituale, Editura Ștef, Iași, 2019-Pași prin lumea copilăriei, povești poematice, Editura Ștefr, Iași, 2019-Câte stele înflorite, poezii pentru copii, Editura Ștef, Iași, 2019-Desaga cu suflete, povești poematice, Editura Ștef, Iași, 2019-De-a ascunselea cu Luna (Copilăria ca o păpădie), Editura Ștef, Iași, 2019-Eu caut sufletul Luminii, aforisme, Editura Ștef, Iași, 2019-Miracolul creației, (Carte despre Ionel Jecu), Editura Ștef, Iași, 2019-Apostolatul Cuvântului, Editura Ștef, Iași, 2019-Privilegiul memoriei, eseuri spirituale, Editura Ștef, Iași, 2019-Miresmele harului, carte despre creația Sandei Tulics, Editura Ștef, Iași, 2019;-A fost odată Teatrul Nostru, Editura Ștef, Iași, 2019-Angeliada. A doua carte cu îngeri – poezii spirituale pentru copii, Editura Ștef, Iași, 2019-Memorabile, carte antologică de versuri, Editura Ștef, Iași, 2019-Splendorabile, epigrame, Editura Ștef, Iași, 2019;-Stanțe cu discrepanțe, epigrame, Editura Ștef, Iași, 2019.-Sufletul luminii, Editura Ștef, Iași, 2019;-Scrisul ca bucurie amară, eseuri, Editura Ștef, Iași, 2019;-Iconar de suflete, eseuri spirituale, Editura Ștef, Iași, 2019;-În așteptarea Luminii, eseuri, Editura Ștef, Iași, 2019;-Întâlniri ziditoare, critică eseistică, Editura Ștef, Iași, 2019;-Omul care aprinde lumina, Editura Ștef, Iași, 2019-Parfum de rozarii, spiritualitate, Editura Ștef, Iași, 2019-Pelerinaj de aducere aminte, note de călătorie, Editura Ștef, Iași, 2019-Clepsidră cu amintiri, Editura Ștef, Iași, 2020-Să fii lângă cel care Este, Editura Ștef, Iași, 2020-Eternizând memoria, Editura Stef, Iași, 2020 -Singur cu Isus și cu întreaga lume, Editura Ștef, Iași, 2020-Sora mea de dincolo, versuri, Editura Absolut, Bucureşti, 2020-Dau mărturie, despre slujitorul lui Dumnezeu pr.Anton Demeter, Editura Olimpias, Galaţi, 2020-Zâmbetul lui Dumnezeu, eseuri spirituale, Editura Stef, Iaşi, 2020-Tămăduiţi prin iubire, eseuri spirituale, Editura Stef, Iaşi, 2020-Cartea evlaviei mariane, eseuri, Editura Stef, Iaşi, 2020-Rezonanţe poetice, carte despre poeta Aurelia Rînjea, Editura Stef, Iaşi, 2020-Întâlniri prestigioase, cronici, recenzii, portrete, Editura Stef, Iaşi, 2020

 • CĂRŢI COLECTIVE:-Caseta cu videopoveşti, Editura Galateea, 1991; (trei poveşti)-Buchet pentru cei mici, Editura Pax Aura Mundi, Galaţi, 2006; -Zâmbete pentru copii, Editura Pax Aura Mundi, Galaţi, 2006;-Călătorie de vis, poezii, Editura Pax Aura Mundi, Galaţi, 2006;-Radu Botiş, Cezarina Adamescu şi Constantin Vlaicu, Îndreptar de terapie divină, breviar sufletesc, Editura Sinteze, Galaţui, 2009;-Pr. Anton Demeter şi Cezarina Adamescu, Cununiţa fecioarei, volum comemorativ la jumătate de veac de la martiriul Veronicăi Antal, Editura Arionda, Galaţi, 2007;-Chipuri sufleteşti – Cezarina Adamescu (versuri) şi Constantin Vlaicu (imagini foto), Editura Sinteze, Galaţi,2010;-Cărticica mea de copii, poezii pentru copii, Editura Maria Cristina, Câmpulung Argeş, 2011;-Răstignire pe lacrimă – Cezarina Adamescu şi Ionuţ Cătălin Florea (colaj de grafică poetică) – Editura Sinteze, Galaţi, 2012;-Cezarina Adamescu şi Mariana Voica Grecu, Amprentele clipei. O carte şi două autoarea sau Vorbe la patru mâini, Editura Sinteze, Galaţi, 2012.-Nicolae Băciuţ, „ÎN SPATELE OGLINZII” – Dialoguri literare, Editura Nico, Târgu-Mureş, 2013;-Virtutea tăcerii – Cezarina Adamescu şi Manuela Jerlăianu, microeseuri şi poezii, Esitura Armonii Culturale, Adjud, 2016-Vorbe cu gust de cireșe, Cezarina Adamescu și Alexandru Cvitenco, evocări, amintiri, Editura InfoRapArt, Galați, 2018-Cuvinte în Duh de Lumină, ePublishers, București, 2020. Autori: Iosif Roca și Cezarina AdamescuCULEGERI, DICŢIONARE, ANTOLOGII, ISTORII, MANUALE-Acad. Mihai Cimpoi şi Traian Vasilcău, Enciclopedia scriitorilor români contemporani de pretutindeni, Chişinău, Republica Moldova, 2020- DICTIONARUL LIGII SCRIITORILOR ROMANI, VOL. I, CLUJ NAPOCA, 2011. Coordonator: Al.Florin Ţene.-Constantin S. Dimofte, Miza pe pasul în doi, Editura pentru Literatură Naţională, Bucureşti, 2003;-Constantin Tănase, Atracţie paronimică, Editura Scriptor, Galaţi, 1999;-Umor la Mila 80, Clubul umoriştilor Verva, Galaţi, Editura Alma, Galaţi, 2000;-Gheorghe Culicovschi, Epigramiştii zodiilor, Pledoarie pentru epigramă, Vol. I, Editura Ridendo, Câmpina, 2007;-Viorel Dinescu, Dialoguri socratice, Editura Axis Libri, Galaţi, 2010;-Viorel Dinescu, Dimensiunea ascunsă, Opera poetică, ediţie critică, Editura Princeps Edit, Iaşi, 2011-Cleopatra, Casa gândului, Însemne, poezii, Editura Docucenter, Bacău, 2010;-Mărturisirea de credinţă literară, vol. II. Scrisul ca religie la Români în preajma Anului 2000, Carpathia Press, Bucureşti, 2008;-In memoriam Artur Silvestri, Mărturii tulburătoare, Editura Carpathia, Bucureşti, 2009;-Epigrame cu şi despre Femei, Editura Grafit, Bacău, 2010;-Cenaclul Arionda, Viitorul trecutului prezent, Editura Olimpias, Galaţi, 2012;-Lira în patru puncte cardinale, poezii. Selecţie de Cristina Ştefan, Rovimed Publishers, Bacău, 2010;-„VERVA” 35, Istorie şi actualitate. Coordonator: Ion Moraru, Editura Centrului Cultural „Dunărea de Jos”, Galaţi, 2012;-Dincolo de cuvânt, (confesiunea poetului, prozatorului), Coordonator: Valentina Becart, ArhipArt, Sibiu, 2012;-Artă sfâşiată, Antologie de poezie (poeţi contemporani – 73), Editura Arhip Art Sibiu, 2011; (Coordonator: Valentina Becart);-Antologie de poezie – 55 de poeţi contemporani (pagini alese), Coordonator Valentina Becart; Editura Arhip Art, Sibiu, 2010;-O antologie a literaturii gălăţene contemporane, poezie, vol. I, Editura Centrului Cultural Dunărea de Jos, Galaţi, 2008;-O antologie a literaturii gălăţene contemporane, Umor, vol. IV, Editura Centrului Cultural Dunărtea de Jos, Galaţi, 2010;-Istoria umorului gălăţean de la C.Conachi până în prezent, Coordonator: Vasile Plătintă, Editura Centrului Cultural Dunărea de Jos, Galaţi, 2011;-Poetica, Antologie de poezie, Selecţie: Cristina Ştefan, Editura Artbook, Bacău, 2011;-A treia carte. Poezii, Selecţie de Cristina Ştefan, ArtBook, Bacău, 2012;-Ligya Diaconescu, Antologia scriitorilor români contemporani din întreaga lume STARPRESS 2011, ediţie bilingvă româno-engleză, Editura Fortuna, 2011;-Meridiane lirice, Antologie universală a poeziei româneşti contemporane, 124 de poeţi contemporani, Editura Armonii Culturale, Adjud, 2012;-Antologie de poezie şi proză. Cenaclul literar Lira 21, Selecţie de Cristina Ştefan, ARTBOOK, Bacău, 2013-Radu Cârneci, Antologia sonetului românesc, vol.1-3; Editura Muzeul Naţional al Literaturii Române, Bucureşti, 2009;-Almanahul Revistei „Dunărea de Jos”, Editura Centrului Cultural Dunărea de Jos, Galaţi, 2007;-Constantin Toni Dârţu, Personalităţi române şi faptele lor, 1950-2000, Volumul XXXV, Editura Panfilius, iaşi, 2009;-Armonii celeste, Antologia cenaclului Arionda, Editura Sinteze, Galaţi, 2009;-Nicolae Băciuţ, Vamă pe valoarea adăugată, Dialoguri literare, Editura Nico, Târgu-Mureş, 2010;-Altă facere a lumii, Nicolae Băciuţ în lecturi critice, Editura Nico, Târgu-Mureş, 2011;-Ion Cristea Geană, Săgeţile Afroditei…..-Epigramiste din România, Editura Vimar, Bucureşti, 1997;-Antologia Boemia, sub îngrijirea lui Nicolae Băciuţ, Editura Nico, Târgu-Mureş, 2010;-Manual auxiliar de limba română, cl. V_VIII. Coordonatori: Laila Chitic; Gabriela Ciubotaru şi Maria Brăilescu, Editura Europolus, Galaţi, 2004;-Culegere de poezii pentru copii, Antologie pentru copii, editată de Revista de Pedagogie, 1995-Prezentă în cel puţin 20 de Antologii de umor şi epigramă din România;-Antologia „Dor de Dor”, editată sub îngrijirea lui Marin Toma, Editura din Slobozia, 2009.-Prezentă în Antologia de epigramă « Epigramiştii se prezintă » – editată de Uniunea Epigramiştilor din Romînia, Seria : Epigrama 2000, Nr. 24, Volumul II, Editura Grafit, Bacău, 2013 ;-Vacanţa Mare cu JOY, Clasa I, Roxana Toader, Monica Grozavu, Livia Zegheru, Nicoleta Zănoagă. Bucureşti, Joy, 2013-Cele mai frumoase poveşti de Crăciun, Vol.2. Editura Joy, Bucureşti, 2013-Zanfir Ilie, Galaţiul în spaţiul cultural naţional, Editura Convorbiri literare, Iaşi, 2013, p.83-84 ;-Renaşterea buzoiană, Almanah 2014, p. 16 ;-Ioan Miclău (Australia), Pe drumurile artei, Bârda, Editura « Cuget Românesc », Malovăţ, 2013, Pag. 195-202 ;-Uni-Versuri, Anthologie (25 de autori), Editura Axis Libri, Galaţi, 2016 ;CĂRŢI PUBLICATE ONLINE-Desaga cu suflete, poveşti poematice, Editura Semănătorul, 2008;-Singurătăţi împreună, rondeluri, Editura Semănătorul,2008;-O nuntă de cuvinte „-Sculpturi pe o boabă de orez „-De când te-aştept au înflorit magnolii ” -Adierea mătăsii – haiku „-Oglinzi cu memorie – în spirit de haiku „-Artur Silvestri – Documentar memorialistic „-Mărturiile veacului Saga familiei Bentoiu „-Întâlniri cruciale „-Întâlniri providenţiale „-Întâlniri fascinante „-Întâlniri virtuale „-Întâlniri esenţiale „-Întâlniri probabile „-Preoţi sfinţi, lăcaşuri sfinte „-Întâlniri în zori de mileniu „-Întâlniri vindecătoare „-Porţi spre eternitate „-O lecţie de supravieţuire „-Amarnica mea bucurie – Tratat de singurătate „-Treptele sinelui „-Gospa. Ucenici la Şcoala Fecioarei „-Lumina Patriarhilor „-Întâlniri neaşteptate „-Întâlniri aşteptate „-Întâlniri în oglindă „-Întâlniri la poarta mileniului (Colecţia Calameo. Cititor de proză)

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.