Prof. Elena TRIFAN-POETUL NICHITA STĂNESCU ANIVERSAT DE PLOIEȘTENI, MARTIE 202131 Martie 1933, în Ploiești, pe strada Buciumului nr. 1 se năștea poetul necuvintelor, al oului și al sferelor, al ”dulcelui stil clasic,” cel care avea să își dedice viața personală unui crez estetic.   Trecerea lui prematură în neființă, la data de 13 decembrie 1983 a adus în viața culturală a orașului, două activități majore: aniversarea la sfârșitul lunii martie, printr-o amplă manifestare ”Festivalul Internațional de Poezie Nichita Stănescu” și comemorarea din luna decembrie.   Anul acesta din cauza restricțiilor impuse de pandemie, Festivalul Internațional de Poezie ”Nichita Stănescu” nu s-a mai desfășurat, ceea ce a adus o stare de tristețe în sufletele multora dintre ploieșteni.   Cu toate acestea, iubitori ai poetului, în special, și ai artelor frumoase, în general, cu harul, priceperea și dăruirea lor nu au încetat de a îndrepta gânduri de lumină către cel care a rămas viu în sufletele lor și în viața culturală a orașului.   Manifestările omagiale au început prin depunerea de buchete de flori de către reprezentanți ai principalelor instituții de cultură ploieștene la statuia poetului din Parcul Central și la cea din curtea casei natale a acestuia.   La Galeriile de Artă din Ploiești membri ai UAP Ploiești l-au sărbătorit prin expoziția de pictură ”Omagiu Nichita Stănescu.”   În holul Muzeului de Artă ”Ion Ionescu-Quintus” un tablou pictat de Iurie Matei prezintă imaginea lui Nichita Stănescu în ipostaza unui Demiurg care ia în stăpânire Universul prin arta cuvântului.   Tot la Muzeul de Artă membri ai Cenaclului ”Atitudini vechi și noi”, coordonați de către poetul Gelu Nicolae Ionescu au susținut în direct o manifestare culturală dedicată lui Nichita.   În cadrul acesteia au fost prezentate cele 4 ediții ale colecției ”Galeria marilor epigramiști”, apărute sub egida Casei de Cultură ”IL Caragiale” din Ploiești. S-a insistat asupra ultimei ediții ”Radu D. Rosetti”, publicate în anul 2020.   A fost lansată antologia ”Epigrame cu parfum de femeie”, îngrijită de Constantin Tudorache, cu prefața ”O antologie de epigrame, în căutarea unui prefațator”, scrisă de Emilia Luchian și postfața ”Femeia, veșnica poveste,” redactată de Traian D. Lazăr.   Constantin Tudorache, Nelu Stan, Emilia Luchian au făcut cunoscute aspecte inedite ale vieții și creației nichitastănesciene. Ionel Sima a vorbit despre felul în care l-a receptat pe Nichita.   Actorul Nicu Drăgulin, scriitorii Valentin Irimia, Ionel Sima, Constantin Tudorache, profesorii Emilia Luchian și Nelu Stan au recitat versuri din lirica poetului.   Membri ai Cenacului ”Atitudini vechi și noi”, cât și din afara acestuia au recitat poezii proprii, dedicate lui Nichita, din care vom reproduce fragmentar: ”Ploieștii însoriți creàră un / bălai inventator de «Necuvinte»! / Din doi bunici cu sângele fierbinte! / Din două neamuri cu răbojul bun…// Copilărì feciorul ne-cuminte / cu basmul sacru-al / Getului străbun…/ Ploieștii păcuriți crescură un / bălai inovator de «Necuvinte»…// Țâșneau hiperbolele sfinte / din aburii de vodkă sau de prun / ce propuneau un spirit necomun ,/ de revoltat cu aripile frínte!…/ Ploieștii fericiți primiră / UN’!…” (Christian Mocanu); ”Iubite înger blond, cu aripile-ntinse peste/timp,/din necuvinte ai iscat o-ntreagă lume./Tu, dintre cavalerii poeziei,/din raiul podidit de cânt,/fereastră către frumusețe pune,/să facem din iubire nimb,/prin ea să trecem toți ca pasărea măiastră!” (Iulia Dragomir); ”La geam priveau ghivecele-n alai,/Se înălțau ca-n vise orhidee,/Eu împleteam cuvinte, tu defilai/Atunci printre iubiri, eu – prin idee…” (Violeta Mihai); ”Ploieștiul este trist iar fără tine/Ne curge sângele-ți albastru/Prin ale noastre vine,/Ești nobil, delicat și alb maiastru,/Un înger încercat de alabastru.” (Grațiela Avram),; ”Cerule-i – mirare…grabnic – Ceva mai avem a scrie/pentru tine/Toate te cer – apă, pământ, ploaie, dar tac primăveri/ în luna lui Marte./N-au cunoscut pe nimeni să-și emancipeze /Forțat propriul daimon – Vin mările planetei vii /obscure,/Dar tu stacojiu de desprinzi din eu-rile-ți toate – La Polul Nord e pace?”(Cristina Dudu); ”Nu-nțelegeam nimic/și nici tu/Confesoru-n Univers/Este-al meu tainic secret/În inimile tale discret/Caut acea liniște/Sculptată-n Divers/Și-n/Univers.” (Ana Nedelcu); ”Omagiu ție, Nichita,/Înger blond, cu ochi albaștri/Ai venit de printre aștri.”(Emilia Petrescu); ”De-o veni, să ne găsească/Strânși la casa părintească/Unde nimbu-i de lumină/A rămas în orice filă,/În pianul fremătând,/În rubașca atârnând/În clipele alergând/Înspre soarele arzând.” (Elena Trifan)   Rob Carter a recitat poezii proprii de dragoste, scrise în limba engleză.   Tânărul Alexandru Popa a interpretat vocal și la chitară versuri aparținând poetei Grațiela Avram.   La Casa Memorială ”Nichita Stănescu”, în sala de festivități, pe lângă expoziția permanentă de pictură care prezintă portrete ale lui Nichita și imaginea casei natale, au fost vernisate două expoziții: ”Versuri nichitiene ilustrate”, ”Eu sunt o pată de sânge care vorbește”, ambele creații ale personalului muzeului.

Demnă de remarcat este și activitatea online dedicată de muzeu poetului ploieștean în colaborare cu elevi de la Colegiul Național ”Nichita Stănescu” din Ploiești, coordonați de profesor: Corina Barbu și Tamara Jakab.   În numărul 3 al revistei Casei de Cultură din Ploiești, muzeograf Carmen Guef a publicat articolul ”Tinerețea – Nichita Stănescu.”   Muzeul de Istorie și Arheologie din Ploiești a prezentat expunerea online ”La ceas aniversar – Nichita” și muzeograf Petre Vlad de la Muzeul ”Conacul Pană Filipescu”, expunerea ”Nichita Stănescu.”   Membri ai Centrului Dramatic Mythos au susținut spectacole și expuneri.   Aspecte ale personalității lui Nichita Stănescu și cartea ”Cuvintelor, necuvintelor”, o selecție de poezii din creația poetului, îngrijită de Matei Vișniec, au fost prezentate și la postul local de televiziune ”Ploiești TV”, de către Claudius Dociu, Daniel Costache, Andi Enache, în cadrul emisiunii ”Oameni, evenimente, povești.”   Să sperăm cu gândurile de lumină au ajuns acolo, în lumea sferelor, la îngerul Nichita sau au interacționat cu el aici, pe pământ, unde, poate, a coborât pentru a se contopi cu spiritul autentic ploieștean din care s-a hrănit și pe care l-a îmbogățit și înnobilat cu haru-i divin.   


Prof.Elena TRIFAN  -Ploiești

————-

Scriitorul și artistul plastic Cristian Petru Bălan (SUA) -O CASĂ DIN PLOIEȘTI ÎN CARE A LOCUIT CARAGIALE, DEMOLATĂ ÎN POFIDA CERERII MELE DE A FI PĂSTRATĂ ȘI ADĂUGATĂ ÎN PATRIMONIUL LOCAL

În urmă cu vreo cinci decenii, am avut prilejul să intru în curtea unei case din Ploiești aflată pe str. George Coșbuc (fosta Negustorilor), la nr. 15, după ce auzisem zvonurile vecinilor că această veche consttucție ar fi fost propusă pentru demolare. Nu prea credeam că ar putea fi altceva decât un simplu zvon. Pe atunci – și multă vreme după aceea – nu am acordat vreo importanță deosebită casei cu pricina, pe lângă care treceam deseori, dar pentru că aveam un aparat rusesc de fotografiat, într-o dimineață nu am stat prea mult pe gânduri și i-am făcut o poză ocazională, în ziua de 4 martie 1972, după cum scrie pe reversul fotografiei. Nu știam mai multe despre acea construcție șubredă, decât că este o clădire veche de peste 100 de ani, având o alcătuirea destul de ciudată pentru zona în care era situată, fiind oarecum asemănătoare clădirilor din zona orașelor Sibiu-Brașov, dar la care elementele caselor muntenești cu ceardac se adăugau ca un surplus evident. Ca să pătrunzi în spațiul din spatele clădirii, după ce deschizi una din porțile de fier, trebuie să treci pe sub „tunelul” de sub etaj, apoi dai imediat de o curte cu o grădină relativ spațioasă, împrejmuită, primăvara, cu tradafiri urcători și lilieci. Recitind după câteva zile schița marelui Caragiale „Caut casă”, descrierea atât de amănunțită și de exactă făcută de scriitor, a reușist să mă trimită spontan cu gândul drept la casa ce-o văzusem deseori și despre care știam că toți o numeau „Casa lui Hagi Ilie lumânărarul” (puțini o cunoșteau atunci sub acest nume, unde, cu aproximație, între 1858-1862, a locuit cu certitudine Caragiale mai bine de patru ani, pe când era elev la Școala Domnească, actuala clădire a Muzeului județean de istorie, vizavi de Teatrul ploieștean „Toma Caragiu”). Pentru conformitate, redau mai jos conținutul citatului din care reiese clar că scriitorul a locuit în casa lui Ilie lumânărarul.

Sunt în această descriere cuvinte de laudă, pline de o impresionantă și romantică nostalgie,, care ne conving că marele dramaturg o prețuia și o iubea cu adevărat. Despre nicio casă Conul Iancu nu a mai scris vreodată atât de frumos și cu atâta dragoste: „Iat-o cât e de lumnioasă ! Bun și neuitat adpost ! E casa lui Hagi Ilie lumănărarul, de la Sf. Gheorghe din Ploiești, unde am stat atâta vreme cu chirie până să-mi completez studiile și să-mi obțin diploma de patru clase primare la Școala Domnească. Cu cât mijesc ochii mai tare, cu atât bătrâna mea prietenă apare mai limpede între cei patru salcâmi venerabili… Iată și liliecii… Au înflorit a doua oară – semn de toamnă lungă… Îmi trimit de departe florile albe cu mirosul lor onest… Ia uitați-vă acum la casă. Ce mândru se țuguiază acoperișul cu șindrilă, îmbrăcat spre miază-noapte cu mușchi verde moale și purtând în vârfu-i un urcior smălțuit care sclipește la soare… Iată deasupra gârliciului, din care izvorăște așa potrivită răcoare, pridvorul larg. Dar ia suiți numai, după mine, cele nouă trepte până în pridvor… Vedeți cât de frumos se ține pe stâlpii lui bondoci de stejar cioplit ! Ce cuminte adăpostește de bătăile arșiței și apelor cerului ! Să trecem acum din pridvor în sală… Ce largă încăpere ! Colea, la dreapta, două odăi; dincoace, în stânga, alte două…” Descrerea maestrului m-a făcut curios și am cerut voie să verific locul, primindu-mi-se propunerea, căci proprietarii știau că vin din partea unui ziar. Am verificat și comparat validitatea amănuntelor date de Caragiale cu cele găsite la fața locului, toate detaliile corespundând întocmai descrierii. În plus, am stat de vorbă cu doamna Margareta Georgescu, nepoata lui Hagi Ilie Minculescu, zis lumânărarul, care păstrase de la bunicul său informația că , într-adevăr, scriitorul a locuit acolo, în odaia din față, cea de la etaj, în partea stângă. Pe când o vizitasem, în general, clădirea nu-și schimbase aproape deloc aspectul pe care îl avusese în timpul vieții scriitorului. Doar grădina care se întindea altădată până în str. Oilor, își redusese mult dimensiunile, spațiul fiind ocupat de construcții noi. Întrucât până în luna aprilie 1972, în afara articolului meu despre casa lui Hagi Ilie lumânărarul nimeni nu mai venise să arate cu vreo dovadă că în acea casă locuise marele nostu dramaturg, eu eram primul care veneam cu această știre scrisă. Ciudat, dar nici măcar minunata Monografie a lui Sevastos despre Ploiești nu amintea ceva de Caragiale și această casă. Dar Monografia amintea totuși de casa lui Hagi Ilie. fără să știe că a fost gazada scriitorului. După ceva timp, în calitate de colaborator al ziarului local „Flamura Prahovei”, am depus la Primăria Municipiului Ploiești o sesizare bine scrisă și bine documentată, plus un articol ce-l tipărisem în ziar, prin care recomandam călduros ca această clădire să fie reconsolidată și să intre definitiv în patrimoniul municipiului. Mai propuneam să se aplice pe fațada de la intrare o placă comemorativă care să o scoată definitiv din anonimat și pe care să se menționeze clar că acolo, între anii 1858-1862, a locuit marele nostru scriitor I.L. Caragiale. M-am bucurat mult că am fost primit foarte frumos și că propunerea mi-a fost înregistrată imediat, primind promisiunea că se va ține seamă de ea. Ba chiar mi s-a mulțumit politicos printr-o strâgere de mână, dar… la numai câțiva ani de la depunerea ei, noua secție de arhitectură și modernizare a orașului a decis cu nepăsare demolarea clădirii respective și ștergerea ei fără nicio urmă de pe acel loc. O mai mare sfidare a valorilor noastre culturale nici că se mai putea. Ce mai puteam să fac.? Unii intelectuali locali au protestat – și la ce le-a folosit? Dar măcar să fi fost ultima crimă de acest fel… Cam așa se petreceau lucrurile pe acele vremuri. FOTO: Cristian Petru Bălan


——-

MEDICLASS – CENTRUL MEDICAL COTROCENI BUCURESTI

Ce este MediClass ?

Centru Medical multidisciplinar de diagnostic 

si tratament ambulatoriu.

MediClass s-a deschis in luna noiembrie 2006, la initiativa 
Dr. Maria Dana Constantinescu, medic primar de medicina generala, sub Coordonarea Stiintifica a Prof. Dr. Alexandru .

 SitemapContact?>

 

Dr.Dana Maria Constantinescu

Crez profesional:
“…nu exista muzica mai frumoasa decat o vorba calda, nu exista melodie mai armonioasa decat bunatatea si afectiunea revarsate prin cuvinte dar izvorate din SUFLET!…Cum va fi fost oare rostirea lui Hipocrate?”

Director Medical Mediclass

Medic Primar Medicina de Familie
Doctorand in Gastroenterologie
Competenta: Ecografie Generala si  Homeopatie
Supraspecializare: Laserterapie de joasa frecventa

Membru in Asociatia Romana pentru Studiul Durerii
Membru in Asociatia Romana de Homeopatie
Membru in Asociatia pentru Medicina Sexualitatii din Romania
Membru in Asociatia Mondiala a Profesionistilor in Sanatate (Londra)
Membru in Comitetul Editorial al International Journal of Medicine (Londra)
Membru in Comitetul de Etica al Academiei Internationale pentru Servicii Educationale (Londra)
Comunicari stiintifice si publicatii originale in reviste medicale romanesti si internationale

Zodia: Capricorn

Hobby-uri

• pictura si poezia impresionista 
• adora dansul
• muzica preferata ?… o romantica incurabila
• vestimentatie ”…clasicul nu se demodeaza niciodata”

Terapie BIOFEEDBACK – asociata terapiei cognitiv-comportamentale

Consiliere psihologica de suport adresata familiei pacientilor diagnosticati cu ALZHEIMER

Chirurgia Antepiciorului

Medicina naturista si Homeopatie

Electroneurofiziologie
Electroencefalografie – maping, electromiografie

Laserterapie de joasa frecventa

Mediclass – Centrul Medical Cotroceni
Str. Sf. Elefterie nr. 47-49, sector 5, Bucuresti
Tel: 021-412 01 28 / 021-412 01 29 / 021-410 27 27 
0749 06 44 00 / 0734 10 03 55
Fax: 021-412 01 27
E-mail: programari@mediclass.ro

Recoltare: 
08:00 – 13:00 luni-vineriConsultatii si
investigatii medicale:

08:00 – 20:00 luni-vineri


Clic aici pentru
a consulta harta
de acces catre
Centrul Medical
MediClass

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.